Tilbake

Aktuelt

Arkiv

Hva skjer i villaen?

Se alle

Personlighet, personlighetspatologi og spiseforstyrrelser

Fagseminar som vil omhandle sentrale elementer i personligheten og hvordan disse kan spille inn på utviklingen og utformingen av en spiseforstyrrelse. Implikasjoner for behandling vil også bli drøftet.

Jeg vil delta

Vil du bli en SULT Student?

Vi ønsker å ta et aktivt ansvar for fremtidens terapeuter – som i dag er studenter. Gjennom undervisning, samt faglig og sosial utveksling, kan du tilegne seg en bredere kompetanse på spiseforstyrrelsesfeltet allerede under studieforløpet.

Jeg vil delta

SULT Psykoterapiutdannelse

Dette er en videreutdannelse i mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. En lidelse som av mange oppleves som et utfordrende klinisk felt. Vi ønsker med denne utdannelsen å utvikle terapeutisk spisskompetanse på området. 6 dagsamlinger i 2024.

Jeg vil delta

Gratis frokostmøte om mammakroppene

Gjennom doktorgradsarbeidet til Bente Sommerfeldt har vi fått ny kunnskap som vi ønsker å formidle. Ved å øke bevisstheten hos helsepersonell, vil vi kunne bidra til å oppdage, forstå og møte kvinner som strever med kropp, mat og vekt gjennom svangerskap og tidlig morskap.

Jeg vil delta

Historier

Arkiv

Kjærlighetens trekant

Aina var egentlig glad i mat, men hun ville ikke ha den. Men hun var ikke lenger fjorten år og kunne sulte seg i lengre tider.

Les mer

Å miste kontrollen

Tidlig på vinteren. Sol, 16 år, fikk en kommentar fra mor om at hun burde passe litt på vekten. ”Pass deg så du ikke blir trinnere nå?” Hun hadde ikke tenkt så mye over det før, men nå ble hun mer opptatt av det.

Les mer

Prinsessen på erten

Stines stefar var en dag svært oppgitt. Han så på tallerkenen hennes. Der var det ikke mye. ”Hun er som prinsessen på erten,” sa han, ”men hun spiser den ikke.” De var enige om at hun laget et helvete for alle.

Les mer

Vi vil skape noe nytt, vi vil skape mye, og vi vil skape forandring. Huset skal syde av aktiviteter og helse. Det skal være et sted å være og et sted å lære, en møteplass for terapi, kunst og kultur. Høy faglig kompetanse skal forenes med lave terskler. Og virksomhetene skal bygges på respekt. Vi skal vise at det er sant.