Kurs og utdannelser

Instituttets formål er å drive opplæringsvirksomhet om spiseforstyrrelser og psykoterapi for spiseforstyrrelser. Vi ønsker å heve faglige komptanser og fremme den videre utviklingen av fagfeltet. Vi skal tilby utdannelses- og veiledningsprogrammer for ulike målgrupper inkludert dagsseminarer, utdannelses-programmer og kurs for klinisk helsepersonell, samt utdannelses- og veiledningsprogrammer for avdelinger og institusjoner.