Livesendinger

Opptak fra livesendingen fra Villa SULT 2. juni.
Hvordan møte og forstå spiseforstyrrelser?

Vi har kontakt med mange foreldre med barn som strever med spiseforstyrrelser. De etterspør ofte råd, støtte og veiledning. Denne kvelden vil du få kunnskap om hvordan du selv skal klare deg bedre og hvordan du skal kunne bidra konstruktivt overfor ditt spiseforstyrrete barn, søster eller bror. Kunnskapen er også viktig for andre pårørende, lærere og helsepersonell. 

I denne livesending hører du psykiater Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt og psykologspesialist Margrethe Seeger Halvorsen fra Villa SULT. Du møter også Gerd Byermoen, mor til en jente som slet med anorexi i mange år, men som nå er godt i gang med et normalt liv.

Samtalen omhandler bl.a.:
– Hvordan forstå og møte spiseforstyrrelser?
– Når spiseforstyrrelsen flytter inn. Hvordan rammes du?
– Et innenfra blikk med fokus på foreldres og egne erfaringer om behov, støtte og hjelp.

Tusen takk til Stiftelsen Kaare Berg som gjorde sendingen mulig.