Selvskading

Ved Villa SULT har vi lang erfaring med behandling av problematikk knyttet til selvskading, suicidalitet og beslektede fenomener. Vi tilbyr også undervisning og veiledning som en del av grunnutdanningen ved instituttet. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

KURS OG UNDERVISNING

Som en del av grunnutdanningen ved Villa SULT tilbyr vi kursing rettet mot profesjonelle som møter mennesker som strever med selvskadingsproblematikk, både voksne, barn og unge. Sentrale læringsmål er å fremme handlingskompetanser i forhold til forståelse og hjelp til de som strever med selvskading og suicidalitet. Det betyr teoretiske kompetanser om selvskade og kliniske kompetanser spesifikt i forhold til hvordan møte og hjelpe den som selvskader seg. Ta kontakt på post@spiseforstyrrelser.no for skreddersydde kurstilbud, eller se vår kurskalender for kommende kurs.

PODCAST – SKRIFT I HUD
Hvilke meninger og funksjoner kan selvskading ha? Og hvorfor? Hva hjelper? Hør podcast med psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT og sykepleier Mona Pettersen fra ROS. Dette er et arrangement i samarbeid med Schizofrenidagene, VILLA SULT og Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

https://podtail.com/podcast/solvberget/-78-skrift-i-hud-schizofrenidagene-2017/

ARTIKLER

«Hva er selvskading?» av Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud i Tidsskrift for Den norske Legeforening (2009).
http://tidsskriftet.no/2009/04/tema-selvskading/hva-er-selvskading

«Selvskading og spiseforstyrrelser» av Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud i Tidsskrift for Den norske Legeforening (2009).
http://tidsskriftet.no/2009/04/tema-selvskading/selvskading-og-spiseforstyrrelser