SULT-kurset: om mat, kropp og selvfølelse

SULT-kurset er en samtalegruppe for bedre å forstå spiseforstyrrelsen og dens funksjoner. Gjennom undervisning, diskusjon og øvelser gis du som deltaker anledning til å utforske sammenhenger og bevissthet omkring egen spiseforstyrrelse og eventuelle andre psykiske vansker. Møtene vil foregå i grupper over fire samlinger med ulikt tema fra gang til gang. Kurset has plass til 7 til 10 deltakere.

Å fremme kunnskapen om spiseforstyrrelser bidrar til tydeliggjøring og forståelse av egne vansker, samtidig som det gis mulighet til å utforske konkrete strategier for å håndtere utfordringer og symptomer. Kurset vil også gi et innblikk i hvordan Villa SULT arbeider med spiseforstyrrelser, og hvordan vi tenker at deltakeren kan arbeide med sine problemer for å få mest utbytte av behandling.

I etterkant av kurset vil terapeutene sammen med den enkelte deltaker vurdere veien videre, og avklare eventuelle behov for behandling.

Målgruppe: SULT-kurset er et tilbud for alle som strever med spiseforstyrrelser. Varighet kan variere fra relativt nyoppdagete til en mer langvarige spiseforstyrrelser. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta.

Arbeidsform: SULT-kurset vil bestå av møter i grupper – fire samlinger à 75 minutter. Hver samling kombinerer undervisning, diskusjon og øvelser med forskjellige temaer fra gang til gang. Kurset har plass til 7 til 10 deltakere. Mellom hver samling anbefales det å gjøre hjemmeøvelser. Disse øvelsene vil være relevante for diskusjonene på samlingene.

Tema for samlingene

  • Å forstå spiseforstyrrelser.
  • Om behandling – hva virker for hvem?
  • Mat, kropp og følelser.
  • Å bli frisk – hva innebærer det?

Sted: Villa SULT, Institutt for spiseforstyrrelser. Kruses gate 8, 0263 Oslo.

Pris: 2950 NOK. Dette inkluderer fire kurssamlinger og én individuell evalueringssamtale i etterkant.

Hvordan søke: Påmelding ved e-post til post@villasult.no