Priser

Dette er noen av våre priser

   • Drop-in samtale                                                            Gratis
    Førstegangssamtale (60 min).     1 600 kroner
    Terapitime (45 minutter).   1 380 kroner 
   • Famliesamtale (60 minutter)                                           2 700 kroner
    Familiehjelpen  – 5 møter x  90 min                                    9 500 kroner
  • Klinisk ernæringsfysiolog (45 minutter) 1 380 kroner
   Klinisk ernæringsfysiolog (30 minutter)     950 kroner
 • Individualterapi, forsikringsavtale.2 200 kroner
  • Skriftlig uttalelse/erklæring/epikrise.1 380 kroner
 • Veiledning og kurs.    Pris på forespørsel

Prisene justeres hvert år i januar, neste gang 1.1.2024.

Villa SULT er opptatt av at våre behandlinger skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Vi opererer derfor med relativt lave, subsidierte priser. Dette er grunnen til at prisen er noe høyere der behandlingen dekkes av din forsikringsavtale.

Betaling

Du betaler etter hver time hvis ikke annet er avtalt. Kortautomat er tilgjengelig hos Villa SULT. Kredittkort kan ikke benyttes.

Ved utsendelse av faktura kommer det et fakturagebyr på kr 50. Betalingsfristen er 14 dager. Hvis vi er nødt til å purre på betalingen, må du betale et purregebyr på 
kr 100.

Din forsikring kan dekke behandling

Helseforsikringen din kan dekke behandling. Undersøk vilkårene med ditt forsikringsselskap. Behandlingsforsikringer dekker vanligvis ti timer hos psykolog.

Er du medlem av et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund kan du sannsynligvis få dekket utgifter til utredning og behandling. Ta kontakt med Idrettens skadetelefon. Les mer om idrett og spiseforstyrrelser.

Sjekk ut din forsikringsavtale!

Avbestilling

Må du avbestille en time må du sende oss en mail til post@spiseforstyrrelser.no eller sms til terapeut senest 48 timer før avtalt time. Da unngår du å måtte betale for timen.

Timer som er satt opp mandag må avbestilles senest innen torsdag kl. 12.00 uken før. Timer som avbestilles etter fristen, må betales i sin helhet. Dette gjelder uansett årsak til avbestillingen.