Idrett og spiseforstyrrelser. Er du medlem av et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund?

Muligheter for å få dekket utgifter til utredning og behandling av idrettens egen forsikringsordning.

Hvilke særforbund som er omfattet av avtalen? Gå til www.idrettshelse.no for informasjon.

Institutt for spiseforstyrrelser/Villa Sult er avtalepartner med Idrettens Helsesenter. Idrettens Helsesenter forvalter en forsikringsordning for idrettsskader for alle som via sitt idrettslag er medlemmer i Norges idrettsforbund. Forsikringspremien dekkes via medlemskontingenten i ditt idrettslag.

Spiseforstyrrelser er blant skadene/lidelsene som omfattes av forsikringsordningen. Det betyr at utgifter til utredning og behandling hos Institutt for spiseforstyrrelser/Villa Sult vil kunne dekkes via ordningen.

Fyller du kriteriene nevnt ovenfor er dette hva du gjør: Ring Skadetelefon, telefon 02033.

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste i regi av Idrettens Helsesenter med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Åpningstider er alle dager 09:00 – 21:00.

Hvis behandlingen skal dekkes av forsikringsselskap, skal Institutt for spiseforstyrrelser/Villa Sult ha mottatt en skriftlig bestilling fra Idrettens Skadetelefon før behandlingen starter. Idrettens Skadetelefon skal bestille all utredning og behandling.

Pasienten selv legger ut for konsultasjon/behandling og sender kvitteringene til forsikringsselskapet.

For ytterligere informasjon om ordningen viser vi til Idrettens Helsesenters hjemmeside www.idrettshelse.no.