Lavterskeltilbud for familier til barn med spiseforstyrrelser. Rask hjelp!

Forskning viser at det er avgjørende at spiseforstyrrelser er diagnostisert og behandlet tidlig. Intervensjoner har mye større mulighet for å lykkes dersom tilstanden er behandlet før symptomene blir for omfattende eller langvarig. Når en familie rammes av en spiseforstyrrelse, kan det oppleves som ganske så sjokkartet. Og velfungerende familie kan miste sine selvfølgelige kompetanser i […]

Forskning viser at det er avgjørende at spiseforstyrrelser er diagnostisert og behandlet tidlig. Intervensjoner har mye større mulighet for å lykkes dersom tilstanden er behandlet før symptomene blir for omfattende eller langvarig.

Når en familie rammes av en spiseforstyrrelse, kan det oppleves som ganske så sjokkartet. Og velfungerende familie kan miste sine selvfølgelige kompetanser i god samhandling. En grunnide i slike tidlige intervensjoner er raskt å rehabilitere familiens naturlige kompetanser. Slike tidlige intervensjoner kan også bidra til rask forståelse for hva som kan snus på kort sikt, og hva og hvem som trenger forskjellige former for mer omfattende hjelp.

Ikke minst tenker vi at rask respons kan bidra til å lindre den smerte mange familiemedlemmer kjenner når de mer eller mindre plutselig opplever at en spiseforstyrrelse er blitt et nytt familiemedlem. Som en far en gang sa til oss: «Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte.»

Familiehjelpen består av inntil fem møter med våre behandlere.

Hva innebærer lavterskeltilbudet Familiehjelpen?
Hele familien inviteres til å være med. I møtene vil familien møte en til to fageksperter fra Villa SULT. Hvert møte varer i ca. 1,5 time. I henhold til offentlige regelverk vil det føres journal. Somatisk oppfølging må være i samarbeid med fastlege eller tilsvarende.

1. møte
I det første møtet ønsker vi å møte de av dere som er involvert. Dette kan bety begge foreldrene, søsken, eventuelt også andre, sammen med den som strever. Kort presentasjon. I dette møtet blir viktig å få avklart hva som er ønsker og behov og hvilke tema det skal arbeides med. Det vi bli utarbeidet en felles plan for de neste samtalene.

I forkant av møtet kan dere bli bedt om å fylle ut noen enkle skjemaer om symptomer, atferd, opplevde problemer og behov.

2. møte
Behandlerne tar ansvar for at det blir utarbeidet en kortfattet behandlingsplan, samt at det er en felles forståelse om hvordan det er mest hensiktsmessig å organisere de kommende møtene. Ved andre samarbeidspartnere og blir det viktig å avklare rollefordelingen mellom aktørene.

3. møte
Det arbeides med familiesamspill og symptombedring i tråd med behandlingsplanen.

4. møte
Det arbeides med familiesamspill og symptombedring i tråd med behandlingsplanen.

5. møte
Oppsummering. Status og evaluering. Veien videre. Oppsummerende dialog med eventuelle samarbeidende instanser.

Hvem kan få hjelp?
Barn/unge med alle former for spiseforstyrrelser – overspising, bulimi og spisevegring – kan benytte seg av dette tilbudet.
Ved alvorlige somatiske tilstander kan vi dessverre ikke tilby hjelp innenfor dette tilbudet.

Pris
Pris for dette behandlingsforløpet begrenset til  5 konsultasjoner er kr 9 500,– Hver konsultasjon varer i 90 minutter.

Slik søker dere om å få benytte dere av dette tilbudet
Send e-post til familiehjelpen@villasult.no og skriv «Rask eksperthjelp» i emnefeltet. Behttps://spiseforstyrrelser.no/treatments/familiehjelpen/skriv kort situasjonen, om du/dere er i pågående behandling/har vært i behandling/venter på behandling. Skriv også gjerne et par setninger om behov og ønsker for hjelp. Husk kontaktinformasjon.

Les mer: https://spiseforstyrrelser.no/treatments/familiehjelpen/