Forskning

En del behandlere og hjelpere opplever spiseforstyrrelser som særdeles utfordrende. Dette gjelder især det kliniske feltet anorexia nervosa. Det er således vedvarende behov for utvikling av bedre metoder for hjelp og psykoterapi.

Slik metodeutvikling vil være en del av virksomheten i instituttet, og dette vil kobles opp mot forskningsaktiviteter. Instituttet er i gang med å bygge egen forskningsvirksomhet. I første omgang vil det bety å ha tilknyttet akademisk personale for vitenskapelig evaluering av egne aktiviteter. Dokumentasjon av virksomhet er avgjørende i vår tid. Det vil også bli utviklet egne forskningsprosjekter. Huset muliggjør at det kan være kontorplasser for mastergradsstudenter som skriver sine avsluttende oppgaver.