Musikkterapi

Instituttets aller første prosjekt er et samarbeid med Norges Musikkhøgskole, et doktorgradsprosjekt om musikkterapi for anoreksi.