Høye forekomster av spiseforstyrrelser blant kvinner som søker prøverørsbehandling (IVF)

Høye forekomster av spiseforstyrrelser blant kvinner som søker prøverørsbehandling (IVF)
Vi har nå publisert en ny vitenskapelig artikkel om in vitro-fertilisering (IVF) hos kvinner med tidligere spiseforstyrrelser: «IVF-induced pregnancy and early motherhood among women with a history of severe eating disorders». 
Dette er den første studien som undersøker prosessene blant en svært sårbar gruppe. Studien gir et innblikk i hvordan kvinner med en historie med alvorlige spiseforstyrrelser som har gjennomgått IVF, opplever IVF, graviditet og tidlig morskap.
Kvinnene opplevde dette som overveldende og forvirrende, noe som resulterte i alvorlig tap av kontroll og en følelse av fremmedgjøring av kroppen. De opplevde en forverring av spiseforstyrrelsen mens de gjennomgikk IVF. Noen tilskrev forverringen til hormonbehandlingen. Andre opplevde forverring av spiseforstyrrelsen til det å være infertil, usikkerhet samt tap av kontroll som følge av å ikke kunne bli gravid.
Vi trenger denne kunnskapen for å kunne tilby tilpasset hjelp og oppfølging for kvinner, par og familier i en sårbar fase! Forebyggende arbeidet bør starte før livet for alvor er i gang.
Du kan også lese den første artikkelen om spiseforstyrrelser, tilbakefall og svangerskap her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.986217/full
Artikkelen er en del av @psykologspesialist Bente Sommerfeldt sin doktorgrad: Mammakroppene. Spiseforstyrrelser, svangerskap og barseltid. Doktorgradsarbeidet er støttet av Norske Kvinners Sanitetsforening.