SULT-kurset: om mat, kropp og selvfølelse

SULT-kurset er en samtalegruppe for bedre å forstå spiseforstyrrelsen og dens funksjoner. Gjennom undervisning, diskusjon og øvelser får du som deltaker anledning til å utforske sammenhenger og bevissthet omkring egen spiseforstyrrelse og eventuelle andre psykiske vansker. Møtene vil foregå i grupper over fem samlinger med ulikt tema fra gang til gang. Kurset har plass til maks 10 deltakere.

Å fremme kunnskapen om spiseforstyrrelser bidrar til tydeliggjøring og forståelse av egne vansker, samtidig som det gis mulighet til å utforske konkrete strategier for å håndtere utfordringer og symptomer. Kurset vil også gi et innblikk i hvordan vi på Villa SULT arbeider med spiseforstyrrelser, og hvordan vi tenker at deltakeren kan arbeide med sine problemer for å få mest utbytte av behandling.

I etterkant av kurset vil terapeutene sammen med den enkelte deltaker vurdere veien videre, og avklare eventuelle behov for behandling.

Målgruppe: SULT-kurset er et tilbud for personer med spiseforstyrrelser av bulimisk og/eller anorektisk karakter, fra relativt nyoppdaget til en mer langvarig spiseforstyrrelse. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta. Personer med alvorlig undervekt kan ikke delta. Ta kontakt hvis du er i tvil om kurset er noe for deg.

Arbeidsform: SULT-kurset vil bestå av møter i gruppe – fem samlinger à 90 minutter. To terapeuter vil være tilstede hver gang. Familieterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykiater og psykologspesialist, alle fra Villa SULT, vil bytte på å holde samlingene. Hver samling kombinerer undervisning, diskusjon og øvelser med forskjellige temaer fra gang til gang. Kurset har plass til 10 deltakere. Mellom hver samling anbefales det å gjøre hjemmeøvelser. Disse øvelsene vil være relevante for diskusjonene på samlingene.

Samlingene vil dekke temaer som:

  • Å forstå spiseforstyrrelser.
  • Om behandling – hva virker for hvem?
  • Mat, kropp og følelser.
  • Å bli frisk – hva innebærer det?
  • Ernæring og somatikk.

Sted: Villa SULT, Institutt for spiseforstyrrelser. Kruses gate 8, 0263 Oslo.

Tidspunkt: Onsdager  fra kl. 16.30–18.00 den 28. februar, 13. mars, 27. mars, 10. april og 24. april.

Pris: Kr 2 950,-. Prisen inkluderer fem kurssamlinger og én individuell evalueringssamtale i etterkant. Vi tar forbehold om nok deltakere.

Hvordan søke: Påmelding eller spørsmål sendes via e-post til post@villasult.no