Lavterskeltilbud

Tilbudet ”Drop-in" er etablert for å komme tidlig til. Seminarer, Åpen lunsj og Åpne kvelder er også en del av dette tilbudet.

Drop-in

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser. Vi ønsker gjennom dette å bidra til å avklare eventuelle videre behandlingsbehov og veilede til rett hjelpeinstans. Det gis kun én drop-in time, da dette tilbudet skal ha en avklarende karakter. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående. Takket være økonomisk støtte fra Eckbos legat og Kavlifondet er Drop in-tilbudet gratis.

Vi har kun tilbud om digital drop-in fremover  pga.  restriksjonene fra myndighetene.
Digital drop-in kan derfor benyttes både mandager 16-18, tirsdager 16-18, onsdager 9-11. Da hver samtale ofte tar 20-30 minutter, vil det være litt ventetid.
Når regjeringen og Oslo kommune kommer med nye og oppdaterte retningslinjer vil vi ta stilling til om vi kan begynne med fysisk oppmøte i Kruses gate 8 igjen.

Ingen påmelding. Besøkende tas i mot i den rekkefølgen de ankommer.

………………………………………………………………………………………..

Tid: Hver mandag mellom 16-18 og hver onsdag mellom 0900-1100.
Sted: Oppmøte i Krusesgate 8 i Oslo.

Vi har også en drop-in online tjeneste tirsdager mellom 1600–1800.  Logg inn

Ingen påmelding.

Åpen kveld for pårørende og andre nære

Tilgjengelighet til informasjon er viktig og vi har derfor som en del av vårt faste program åpne kvelder for foreldre, de som selv strever med mat og kropp og fagfolk. Det har vært bredspektret forsamlinger fra folk med egne plager, foreldre, besteforeldre, representatanter fra selvhjelpsorganisasjonene IKS, ROS og LMS, NAV, ungdomsskoler mm.

I løpet av et par timer vil vi dele med gjestene noe av vår kunnskap og forståelser av spiseforstyrrelser, si noe om behandling, og hva vi selv kan tilby. Slike kvelder er mest beregnet på personer som selv streber med slike problemer, familie, kjærester og venner. Men vi er sikre på at fagfolk også vil finne mye nyttig. Deltagelse er gratis.

Meld deg på via epost: post@villasult.no

Åpen lunsj

Dette er et tilbud for ”alle”, det vil si pasienter, familier, fagpersoner og samarbeidspartnere.

Tid: Hver onsdag mellom 1200-1300.
Åpen lunsj er satt på vent pga korona.
Ingen påmelding.