Kartlegginger i behandling

Et webbasert kartleggingsystem vil hjelpe oss til å kunne skreddersy behandlingsprogrammer til personer med spiseforstyrrelser.

Om vårt kartleggingssystem – CheckWare

Det er et vedvarende behov for utvikling av bedre metoder for hjelp og psykoterapi. Vi har derfor tatt i bruk webtjenesten CheckWare for kartlegging av pasienters helsetilstand og erfaringer. Vi bruker denne kartleggingen til evaluering av egne behandlingsprogrammer og aktiviteter. Ved hjelp av webtjenesten vil vi kunne følge opp hver enkelt pasient, automatisere datainnsamling bl.a. til forskning, samt måle behandlingseffekt og pasienttilfredshet.

Hvorfor? Vi ønsker å bli bedre og øke kvaliteten på behandling av mennesker med spiseforstyrrelser. Bruk av CheckWare gjør vi kan følge utviklingen av din tilstand på en sikker og trygg måte. Det sparer tid og fører til raskere utredningen og diagnostikk. Dette vil også gi oss mer tid til behandling og vurdering av behandlingseffekt.

Hva? Det er både generelle spørsmål om din bakgrunn og helsetilstand og spørsmål som er spesielt for dine problemer rundt mat, kropp og vekt.

Når? I forbindelse med oppstart av behandling, en eller flere ganger under behandling og som en kontroll etter behandling.

Hvordan? For å få tilgang til skjemaene vil du få tilsendt en sms og måtte lage ditt eget brukernavn og passord. Et engangspassord via SMS vil sørge for ekstra sikker innlogging. For utsendelse vil vi benytte mobilnummeret som er oppgitt i henvisningen. Du kan fylle ut skjemaene hjemme eller hos oss. Webtjenesten Checkware garanterer konfidensialitet og trygg håndtering av dataene.