Gratis frokostmøte om mammakroppene

Gjennom doktorgradsarbeidet til Bente Sommerfeldt har vi fått ny kunnskap som vi ønsker å formidle. Ved å øke bevisstheten hos helsepersonell, vil vi kunne bidra til å oppdage, forstå og møte kvinner som strever med kropp, mat og vekt gjennom svangerskap og tidlig morskap.

Velkommen til frokostmøte mandag 4. desember kl. 08.00 – 10.00
i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo

«MAMMAKROPPENE – Om spiseforstyrrelser, svangerskap, kroppen og morsrollen».
Psykologspesialist og ph.d. kandidat Bente Sommerfeldt deler sine kunnskaper.

1.  Sammenhenger mellom graviditet, foreldreskap og spiseforstyrrelser.
2. Morsrollen, rollemodeller og kroppen.
3. Presentasjon av resultater fra doktorgraden «Mammakroppene»
4. Tilpasset hjelp og oppfølging til mødre med anstrengt forhold til mat, kropp og vekt, kroppsmisnøye
og manglende selvaksept. 

Høye forekomster av spiseforstyrrelser
Svangerskap og barseltid representerer en stor utfordring for kvinner med spiseforstyrrelser. Risiko for symptomforverring ser ut til å være høy både under graviditet og i tiden etterpå. Det er høye forekomster av spiseforstyrrelser hos både gravide og nye mødre.

Behov for kompetanse
Flere jordmødre, helsesykepleiere og leger opplever økt bekymring og farlig praksis knyttet til kroppsbilde og selvbilde hos gravide og nye mødre. Helsesykepleiere og jordmødre mener de mangler kompetanse på området. De er redde for å gjøre feil og vondt verre. 

Sikre god oppfølging
Tiltak som sikrer høy motivasjon og god oppfølging bør helst bygge på kvinnens egen indre drevne motivasjon, være individuelt tilpasset og helst harmonere med hva kvinnen selv mener vil være den beste hjelpen for seg og barnet. Dette forutsetter inngående kunnskap om hvordan spiseproblemene gjennom svangerskap og barseltid ser ut fra kvinnens synsvinkel. Bente Sommerfeldt vil presentere resultater fra sin doktorgrad «Mammakroppene» og gi flere eksempler på hva kvinner selv trenger av tilpasset hjelp og oppfølging i denne sårbare livsfasen.

Tilpasset hjelp og oppfølging
Gjennom doktorgradsarbeidet har vi fått ny kunnskap. Denne kunnskapen ønsker vi å formidle. Økt kunnskap og dialog kan forhåpentligvis bidra til å begrense og forebygge slike fenomener. Ved å øke bevisstheten hos helsesykepleiere og jordmødre, vil de kunne bidra til å oppdage, forstå og møte kvinner som strever med kropp, mat og vekt gjennom svangerskap og tidlig morskap.

Påmelding
Påmelding innen 27. november til post@villasult.no
Gratis deltakelse. Frokostservering. Begrenset antall deltakere.

Frokostmøtet er relevant for jordmødre, helsesykepleiere og helsepersonell som møter kvinner i svangerskap og barsel og hvor de har utfordringer med mat og kropp.

Jeg vil delta