PartnerPraten - gratis samtalekort

Flere gravide uttrykker bekymringer knyttet til mat, kropp og vekt, og mange par spør om tips til hvordan de kan snakke sammen om dette. Disse samtalekortene med seks ulike tema er en ressurs for jordmødre, helsestasjoner og dere som venter barn. Sendes gratis på forespørsel.

Villa SULT har utviklet PartnerPraten – en gratis ressurs for jordmødre, helsestasjoner og dere som venter barn!

Å bli gravid kan være en stor glede, men kan også være skremmende. For den som har eller har hatt et anstrengt forhold til mat og kropp, kan symptomer, tanker og spørsmål blusse opp igjen, og nye komme til. Det er lurt å være forberedt på hva som kan komme av utfordringer.

Hvordan kan man snakke sammen i parforholdet om kropp, mat og endringer gjennom svangerskap og tiden etterpå? Flere gravide uttrykker bekymringer knyttet til mat, kropp og vekt, og mange par spør om tips til hvordan de kan snakke sammen om dette.

Det er dette PartnerPraten kan hjelpe til med.

PartnerPraten er en konvolutt som inneholder samtalekort med fakta og spørsmål om seks ulike tema. Alle kortene legges opp ned på bordet, og man trekker ett og ett kort til man har vært gjennom alle temaene. Praten som tas basert på disse samtalekortene, håper vi kan hjelpe paret med å bli bedre forberedt på hva som kan komme av utfordringer. Den gravide kan således slippe å være så alene med sine tanker og følelser.

Det er han/hun som skal ta initiativ til å ta disse kortene i bruk. Det er partner som skal lese kortene og som skal stille spørsmålene. Det er viktig at man er lyttende til det hun forteller og svarer deg, og at du forsikrer henne om at dere er et team som skal mestre dette sammen!

Vi sender gratis til helsestasjoner og andre som er interessert. Send ønsket antall og postadresse til post@villasult.no.

Tusen takk til Norske Kvinners Sanitetsforening og Stiftelsen Dam som har støttet prosjektet.

 

Jeg vil delta