Vi skreddersyr kurs, utdannelse og veiledning til avdelinger og institusjoner

Ønsker dere å tilby alle deres ansatte felles fagdag, kurs eller veiledning? Ta kontakt med oss for tilbud og pris.

Vi har lang erfaring i å veilede, undervise og holde kurs innen behandling for spiseforstyrrelser tilpasset personalgrupper ved avdelinger, institusjoner og poliklinikker. Mange arbeidsplasser vurderer det som hensiktsmessig å kunne tilby skreddersydde kurs og veiledning til egen arbeidsplass for å kunne få hele personalgruppen til å dra i samme retning.

Overordnete læringsmål for slik veiledning og kurs er å fremme handlingskompetanser i forhold til ulike tilnærminger i møte med personer med spiseforstyrrelser tilpasset egen klinisk hverdag. Det kan inkludere teoretiske kompetanser om spiseforstyrrelser, kliniske kompetanser allment og kliniske kompetanser spesifikt i forhold til spiseforstyrrelser. Teoretisk og terapeutisk kompetanse bør også utvikles i forhold til om det er døgnbehandling eller  poliklinisk behandling og om det er barn, unge eller voksne.Vi kan også tilby «second opinion» i kliniske saker hvor en trenger råd og veiledning for videre behandlingstilnærming og fokus.

Ta kontakt med oss for pris og tilbud på post@villasult.no

Jeg vil delta