Jeg har en spiseforstyrrelse

Når tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten, har man en spiseforstyrrelse.

Hun eller han som har spiseforstyrrelse kjenner seg styrt av slike tanker og følelser. Dette kan styre svært mye av livet og hemme den daglige fungeringen. Den som har en spiseforstyrrelse har ikke bare vansker med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser, og ofte til andre mennesker. Noen vet meget godt at de har en spiseforstyrrelse. Hver dag er preget av det, og det har kanskje vart i flere år. For andre, kanskje især de som er yngre, kan det være vanskeligere både å innse og å innrømme at man har slike problemer. Slik selvinnsikt og innrømmelse er meget viktig da spiseforstyrrelser kan bli alvorlige tilstander, og man bør søke hjelp.

Tegn

Her er noen spørsmål du kan tenke over:

– Dominerer tanker og følelser omkring mat, vekt og kropp livet ditt?

– Hender det at du kaster opp etter et måltid fordi du føler deg for mett?

– Er du redd for å miste kontrollen over hva du spiser?

– Har det vært betydelige svingninger i vekt?

– Du som er jente, har du mistet menstruasjonen?

– Opplever du deg selv som for stor, selv om andre sier at du er for tynn?

– Er det vanskelig å spise mat som er laget av andre?

Det finnes flere andre tegn. Men svarer du ja på flere av disse, er det grunn til å tro at du er i faresonen.

Hva gjør jeg nå?

Det er viktig at slike vansker og slik atferd ikke bagatelliseres. Du bør våge å dele med andre. Det kan i første omgang være venner, for unge absolutt foreldre. Det kan være en helsesøster på skole eller en fastlege. Og du kan lese – blant annet på dette nettstedet – mer om slike lidelser. Dette bør være første skritt på vei til å få en eller annen form for profesjonell hjelp og behandling.

Er det farlig?

Spiseforstyrrelser finnes i alle varianter fra et snev til meget alvorlige medisinske tilstander. Men svaret er egentlig enkelt: Ja, det er farlig. Slike symptomer stjeler tid, oppmerksomhet og humør, rammer det sosiale og familier. Atferden som følger med spiseforstyrrelsen, betyr belastninger på kroppen. Dette er belastninger som i seg selv kan skape behandlingstrengende kroppslige tilstander, som underernæring eller kjemiske ubalanser i kroppen grunnet oppkast. Se Kroppslige skader. Og anoreksi er psykiatriens mest dødelige lidelse.