DROP-IN mandager 14-16 og onsdager 9-12.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Drop-in er et gratis lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Vi har tilbud om digital drop-in mandager kl. 14–16. Fysisk drop-in i Kruses gate 8, Oslo på onsdager kl. 9-12.

Da hver samtale ofte tar 20-30 minutter, vil det være litt ventetid.


Ingen påmelding. Besøkende tas i mot i den rekkefølgen de ankommer.