Psykiateren Eia Asen hos Villa SULT i februar.

KREATIVE INTERVENSJONER I ARBEID MED FAMILIER. Vi er stolt over å ha hatt besøk av den engasjerende psykiateren Eia Asen til Villa SULT i to dager i februar 2024. Mange benyttet denne unike anledningen til å lære av dr. Eia Asen, en av verdens fremste familiebehandlere. Det var eksempler fra kliniske felt som atferdsvansker, utagering, […]

KREATIVE INTERVENSJONER I ARBEID MED FAMILIER.

Vi er stolt over å ha hatt besøk av den engasjerende psykiateren Eia Asen til Villa SULT i to dager i februar 2024. Mange benyttet denne unike anledningen til å lære av dr. Eia Asen, en av verdens fremste familiebehandlere. Det var eksempler fra kliniske felt som atferdsvansker, utagering, tilknytningsvansker, traumer, omsorgssvikt og familiearbeid hvor det er spisevansker.

Seminaret er godkjent med 12 timer som fritt vedlikeholdskurs  av Norsk psykologforening. 

MÅLGRUPPER
Seminaret var relevant for en rekke yrkesgrupper. Det gjelder selvsagt de som arbeider med spiseforstyrrelser, men også relevant for ansatte i BUP, i voksenpsykiatrien og i barnevern, på familiekontorer og helsestasjoner, samt i frivillige institusjoner.

FORELESERE
Eia Asen: MD, FRCPsych, er en tysk-britiske psykiater og en av de mest sentrale skikkelsene i familieterapi bevegelsen. Han var med på å bygge opp Marlborough Family Service i London, et senter for behandling og utdannelse, og er i dag rådgiver og psykiater ved Anna Freud Center for barn og familier. Han er en kreativ og innovativ fagperson og en av pionerene bak flerfamilieterapi. Mange som har hørt Eia Asen forteller om en meget engasjerende og inspirerende pedagog.

Lennart Lorås: p.hd. og professor ved Høgskulen på Vestlandet og professor 2 ved VID Vitenskapelige Høgskole. Lorås er mye brukt som foreleser og veileder innen systemiske og familieterapeutiske tema. Han har skrevet en rekke artikler og er forfatter og redaktør for mange bøker som blant annet: Håndbok i familieterapi (2019), Håndbok i individualterapi (2021), Samtaler i relasjonelt arbeid (2021), SE UT! Refleksjoner om relasjoner (2022), Håndbok i relasjonelt arbeid (2023) og Lærebok i kommunikasjon (2023).

SEMINARPROGRAM

8. FEBRUAR 2024
09.00   Velkommen ved faglig direktør i Villa SULT Bente Sommerfeldt
09.15   Professor Lennart Lorås innleder om familieterapiens historie
            og systemiske perspektiver
11.15   MIST interventions: Systemic practices through mentalizing ingredients. Forelesning ved Eia Asen.
12.00   Felles lunsj
12.45   Eia Asen fortsetter: Flexible and creative interventions in family work
15.15   Diskusjon og oppsummering
16.00   Slutt

9. FEBRUAR 2024
09.00   Bente Sommerfeldt innleder dagen
09.15   Eia Asen foreleser om Multi-family therapy
12.00   Felles lunsj
12.45   Kliniske ernæringsfysiolog Hanne Lessner og familieterapeut Marthe Kjeilen deler Villa SULT sine erfaringer med Familiehjelpen: et lavterskeltilbud for familier med spiseforstyrrelser
14.15   Eia Asen fortsetter
15.15   Diskusjon og oppsummering
16.00   Slutt