Behandling

Vi tilbyr behandlingsprogrammer skreddersydd til personer med spiseforstyrrelser og pårørendes ønsker og behov.

Kjernevirksomheten er samtalebaserte tiltak overfor personer med spiseforstyrrelse og til familier, også kalt psykoterapi. Våre fagpersoner har formelle og faktiske kompetanser innenfor flere psykoterapitradisjoner. Vi har erfaring med ulike behandlingsrammer som individual-, gruppe- og familiebehandling. Villa SULT tilbyr terapi både for voksne og unge.

Vår kliniske tilnærming baserer seg på Villa SULT-modellen som en integrerende praksis. Vil du vite mer om vår terapeutiske modell, så les mer her. En del av kjernevirksomheten vår er lavterskeltilbud. Instituttet er bygd rundt prinsippet om at man skal møte ekspertene allerede i første møte. Det gjelder enten man selv har en spiseforstyrrelse, eller om man er i familie eller nær en person med spiseforstyrrelse. Vi vektlegger også seminarvirksomhet og åpne kvelder for pasienter, pårørende og andre nære.

Priser

Vurderingssamtale (1.gangs samtale): 1450 kroner

Viderehenvisninger/faglige uttalelser: 950 kroner

Enkelttime (45 minutter): 1250 kroner
Rask Respons per konsultasjon med to terapeuter (90 minutter): 1950. kroner
Andre aktiviteter: Priser annonseres separat.
– Rideterapi
– Musikkterapi
– Klatring
– Skrivegruppe

Betaling:
Det betales etter hver time hvis ikke annet er avtalt. Kortautomat er tilgjengelig.

Forsikring kan dekke behandling. Behandlingsforsikringer dekker vanligvis ti timer hos psykolog. Sjekk ut med din forsikringsavtale.

Avbestilling: Kansellering av time sendes pr. mail eller sms til behandler senest 48 timer før bestilt time for å unngå å bli belastet for timen.