Villa SULT i mediebildet

Aftenposten har valgte å skrive om en avsluttet tilsynssak. Tilsynssaken gjaldt en pasientklage fra 2023. I artikkelen stilles det spørsmålstegn ved vår praksis. I oppslaget blir det også, via pasientens advokat, gjort en bevisst sammenkobling mellom tidligere tilsynssaker på Finn Skårderud i hans offentlige praksis og denne tilsynssaken. Finn Skårderud sine tilsynssaker var relatert til hans egen praksis med offentlige avtalehjemmel, og gjaldt ikke vår virksomhet eller våre pasienter. Finn Skårderud avsluttet sitt arbeidsforhold her juni 2023.

Tilsynssaken Aftenposten omtaler, omhandler en pasient som gikk til behandling hos oss i perioden 2015-2020, etter å ha prøvd ulike offentlige tilbud. Behandlingen måtte avsluttes da terapeuten ikke lenger skulle drive med aktivt pasientarbeide.

Statsforvalter behandler årlig over 4 000 tilsynssaker på helse- og omsorgstjenesten i Norge. Vi har i 2023 mottatt tre klager. Klagene har omhandlet somatisk oppfølging, samarbeid på tvers av helsetjenester, «privatisering av relasjonen» og journalføring.

Kvalitetsarbeid for kontinuerlig forbedringer
Vi har tatt klagene vi har fått på det dypeste alvor og har hatt en grundig gjennomgang av alle våre rutiner. En viktig del av vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid er å gjøre fortløpende forbedringer og justeringer i vår praksis. Endringene og forbedringene som har blitt gjort har medført at Statsforvalteren i sine konklusjoner ser sakene som avsluttet, og ikke ser behov for videre oppfølging.

Privat frivillig helsetilbud
Vi er en privat helsetjeneste og har ikke avtale med regionalt helseforetak, eller har avtaler med eller er finansiert av det offentlige. Behandlingen av våre pasienter skjer ofte i nært samarbeid med andre behandlere, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Behandlingen er frivillig, samtalebaserte tiltak overfor personer med spiseforstyrrelse og deres familier.

Kvalifiserte terapeuter skaper trygge møter
Vi har siden starten i 2014 gjennomført over 20 000 terapitimer. Stiftelsen har en stab av meget dyktige psykologer og psykiatere som alle har erfaring fra offentlig helsevesen. Vi vet at all form for god psykoterapi handler om hvordan vi kan klare å få til trygge møter med pasienter for å endre atferd vekk fra symptomer. Dette er et krevende arbeid, og er forbundet med stor faglig risiko. Behandleren skal gi tid, rom og fleksibilitet for motivasjonsarbeid, men også opptre profesjonelt og i flg. lover og retningslinjer. Dette etterstreber vi i vårt arbeide hver eneste dag.

Vi arbeider hver dag for å bli bedre enn i går
Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av hvordan vi driver vår virksomhet, slik saken fremstilles i Aftenposten, Men vi er ydmyke på at vi alltid kan gjøre ting bedre. Nå vil vi arbeide enda hardere for å vise at vi er verdig tilliten fra våre mange fornøyde pasienter og pårørende, og arbeide hardt for videre å kunne supplere det offentlige helsetilbudet.

Publisert 5. mai 2024.