Styret

Stiftelsens styre består av styreleder Åshild Mathisen og styremedlemmene Knut Halvor Hansen, Anita Ellefsen og Odd Werner Hansen.

Det nyetablerte styret fra april 2024 vil i samarbeid med  ledelsen arbeide med hvordan vi kan fortsette det gode arbeidet som utføres ved stiftelsen og som vi alle brenner for.