Styret

Stiftelsens styre består av styreleder Pål Georg Gundersen og styremedlemmene Hege Bømark og Bente Sommerfeldt.

 

Et nyetablert styre fra 2024 vil i samarbeid med nåværende ledelse se på hvordan vi kan fortsette det gode arbeidet som utføres ved stiftelsen.