Styret

Stiftelsens styre består av styreleder Pål Georg Gundersen og styremedlemmene Hege Bømark og Bente Sommerfeldt.