Vil du bli en SULT Student?

 

Hva er SULT Student?

Vi i Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har omfattende erfaring med undervisning og veiledning. Gjennom prosjektet SULT Student ønsker vi å utvide vår eksisterende terapeututdanning ved å ta et aktivt ansvar også for fremtidens terapeuter – som i dag er studenter.

SULT Student henvender seg først og fremst til psykologistudenter og legestudenter, men andre studenter interessert i fagområdet er også velkommen til å søke. Formålet er å fremme og heve kompetansen på spiseforstyrrelser. I dag er det få timer på studiene som omhandler dette viktige fagområdet innen psykisk helse. Vår ambisjon er at interesserte studenter gjennom undervisning, samt faglig og sosial utveksling, kan tilegne seg en særlig kompetanse på spiseforstyrrelsesfeltet allerede under studieforløpet.

Programmet er en invitasjon til å delta i stiftelsens faglige miljø – dels for å fremme fagkompetanser, men også for å rekruttere unge mennesker til å arbeide med dette fagfeltet, samt å utvide de faglige og sosiale miljøene i stiftelsen og Villa SULT.

Rekruttering til SULT Student
Vi ønsker å rekruttere engasjerte og nysgjerrige studenter fra Tromsø, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Alle kandidater bør ha fullført
1-2 år av studiet. Programmet startet opp i 2020 og vi har en ambisjon om å rekruttere nye studenter hvert år. Som SULT Student må du forplikte deg til å delta på vår studentutdannelse om spiseforstyrrelser og behandling, samt være en del av programmet i minst et år.

Som SULT Student oppfordres du også til å ta del i kampanjer innen fagfeltet, initiere kampanjer i sosiale medier, foredrag m.m. Du oppfordres også til å bidra til nettverk med studenter ved eget og andre læresteder.

Som deltaker i SULT Student får du..
– SULT Utdannelsen. Introduksjonskurs om spiseforstyrrelser. Om å møte og forstå spiseforstyrrelser.
– Deltakelse/arrangering av SULT Studentkonferansen
– Minimum 4 forelesninger per år fra dyktige fagfolk ved Villa SULT (digitalt eller fysisk).
– Deltakelse i Villa SULT´s fagaktiviteter (gratis eller til studentpriser).
– Bidra til brukerrettede aktiviteter
– Gratis eksemplar av fagboken SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser.
– Et års tilgang til nyhetsbrevet psykologisk.no
– Deltaker i lukket Facebook-gruppe
– Faglige artikler tilsendt deg på e-post ca. 6 ganger per år
– Del av SULT Studentgruppe i Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo og Kristiansand hvor det vil bli arrangert lokale arrangementer

Meld din interesse. Søknadsfrist 1. desember 2023.
Er du interessert i å bli en SULT student sender du oss en e-post til post@villasult.no som beskriver hvem du er og hvorfor du tenker dette programmet kan være noe for deg. Send oss også din CV og et bilde av deg selv.

Deltakelse i programmet SULT Student er gratis. Oppstart neste kull blir i januar 2024.