Vil du bli en SULT Student?

Hva er SULT Student?


SØKNADSSKJEMA

Vi i Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har omfattende erfaring med undervisning og veiledning. Gjennom prosjektet SULT Student ønsker vi å utvide vår eksisterende terapeututdanning ved å ta et aktivt ansvar også for fremtidens terapeuter – som i dag er studenter.

SULT Student henvender seg først og fremst til psykologistudenter og legestudenter, men andre studenter interessert i fagområdet er også velkommen til å søke. Formålet er å fremme og heve kompetansen på spiseforstyrrelser. I dag er det få timer på studiene som omhandler dette viktige fagområdet innen psykisk helse. Vår ambisjon er at interesserte studenter gjennom undervisning, samt faglig og sosial utveksling, kan tilegne seg en særlig kompetanse på spiseforstyrrelsesfeltet allerede under studieforløpet.

Rekruttering til SULT Student
Vi ønsker å rekruttere engasjerte og nysgjerrige studenter fra Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Alle kandidater bør ha fullført 1-2 år av studiet. Programmet startet opp i 2020 og vi har en ambisjon om å rekruttere nye studenter hvert år.

Forpliktelser som SULT Student
Som SULT Student forventer vi at du er en del av programmet i minst 1 år.  Du må også forplikte deg til å gjennomføre vårt digitale fagseminar «Om å møte og forstå spiseforstyrrelser». Her vil du lære teoretiske og praktiske tilnærminger til spiseforstyrrelser, samt få kunnskap og kompetanse til å kunne mestre ulike kliniske situasjoner i møte med denne pasientgruppen. Våre erfarne terapeuter vil dele av sin erfaring og kunnskap i tre digitale moduler.

Programmet inviterer også til deltakelse i det faglige miljøet. Vi ønsker at du etter beste evne deltar på samlinger og fagaktiviteter og er en aktiv deltaker i SULT Student Facebook gruppe. Vi ønsker dessuten et du melder deg som bidragsyter på minimum et prosjekt. Disse prosjektene vil være avhengig av studiested.

Som SULT Student oppfordres du også til å ta del i kampanjer innen fagfeltet. Du oppfordres også til å bidra til å bygge nettverk med studenter ved eget og andre læresteder så langt det lar seg gjøre.

Som deltaker i SULT Student får du..
– SULT Utdannelsen. Digitalt introduksjonskurs om spiseforstyrrelser. Om å møte og forstå spiseforstyrrelser.
– Deltakelse/arrangering av SULT Studentkonferansen / SULT Studentseminarer
– Minimum 4 forelesninger per år fra dyktige fagfolk ved Villa SULT (digitalt eller fysisk).
– Deltakelse i Villa SULT´s fagaktiviteter (gratis eller til studentpriser).
– Bidra ved brukerrettede aktiviteter
– Gratis eksemplar av fagboken SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser.
– Et års tilgang til nyhetsbrevet til psykologisk.no
– Deltaker i lukket Facebook-gruppe
– Faglige artikler tilsendt deg på e-post ca. 6 ganger per år
– Del av SULT Studentgruppe i Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo og Kristiansand hvor det vil bli arrangert lokale arrangementer

Meld din interesse. Søknadsfrist 1. desember 2024.
Er du interessert i å bli en SULT student sender du oss en e-post til post@villasult.no som beskriver hvem du er og hvorfor du tenker dette programmet kan være noe for deg. Send oss også din CV og et bilde av deg selv.

Deltakelse i programmet SULT Student er gratis. Oppstart neste kull blir i januar 2025.