Om Skårderud og Villa SULT

Finn Skårderud og Villa SULT 

Fredag 1. desember 2023 ble det kjent at Helsetilsynet tilbakekaller psykiater Finn Skårderuds legeautorisasjon. Dette betyr at han ikke lenger kan praktisere som psykiater. Skårderuds advokat har varslet at vedtaket vil påklages.

Vi anser Helsetilsynets saksbehandling for å ha vært grundig, og tar konklusjonene på alvor. Det står helt sentralt for tilliten til stiftelsen at vi tar alle tilbakemeldinger fra pasienter og deres pårørende seriøst. Det er avgjørende for vår virksomhet at de blir sett og hørt. Som en del av det norske helsevesenet har vi også et viktig system som sørger for at de som ikke er tilfreds med et helsetilbud også kan melde fra til Statsforvalteren.

Finn Skårderud var ansatt som direktør ved stiftelsen og hadde samtidig en separat klinisk praksis med offentlig driftstilskudd fra Helse Sør-Øst, med adresse i Kruses gate 8, Oslo. Pasientene som tilsynssakene gjaldt var pasienter i Skårderuds avtalepraksis med offentlig driftstilskudd. De var ikke pasienter ved Villa SULT.

For å skape tydelighet rundt dette og samtidig opprettholde ro rundt arbeidet ved stiftelsen, ble Finn Skårderud enig med styret om å fratre sin stilling den 5. juni 2023.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt tjenestetilbud og det arbeidet som utføres ved stiftelsen. Vi arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og utvikling av innholdet i vårt behandlingstilbud.