Vår visjon

Om stiftelsens ambisjoner og visjoner

Stiftelsens visjon er å supplere det offentlige tilbudet, samt fylle viktige kunnskapshull. Vår ambisjon er å ha lave terskler og høye kompetanser.

I tillegg til klinisk virksomhet, driver også stiftelsen kurs, opplæring og veiledning av klinisk helsepersonell samt forskning og opplysning. Vi ønsker også å være et alternativ til det offentlige tilbudet, og har en rekke prosjekter og aktiviteter i vår virksomhet som baserer seg på nyutvikling og supplerende tilbud.

Fra oppstarten i 2014 og frem til i dag har vi gått fra være fire til tolv fagpersoner tilknyttet stiftelsen, alle med ulik bakgrunn og erfaring. Vi arbeider i et flerfaglig team i møte med spiseforstyrrelser og har ukentlige tverrfaglig veiledningsmøter.

Vi har siden oppstarten i 2014 behandlet over 1200 personer med problematisk forhold til mat og kropp. Over 2000 personer har benyttet seg av våre gratis lavterskeltilbud som bl.a. er en fysisk og digital drop-in tjeneste. Over 50 familier har benyttet seg av Familiehjelpen, som er et lavterskeltilbud for familier til barn med spiseforstyrrelser og 118 foreldre har deltatt i Foreldrehjelpen, som er et gruppebasert foreldretilbud.

Dette viser at vi er et supplerende tilbud som trengs!