Historier

Spiseforstyrrelser kan presentere seg på mange forskjellige vis. Folk er forskjellige, noen er yngre og andre eldre, vi har forskjellige historier, og så finnes det flere former av slike plager. For å gi inntrykk av mangfoldet, presenterer vi noen korte historier. Noen av disse vil sikkert være mer til å kjenne seg igjen, andre mindre. Vi velger her å vise til hoveddiagnoser.

Bulimi

Å be om hjelp

Min egen kamp

Kjærlighetens trekant

Å være på lag

Flere som sliter

Trygg helsesøster

Anoreksi

Prinsessen på erten kommer seg

En fiendtlig stemme

Overspising

Et stort ulykkelig barn