Seksualitet

For å beskrive seksualitet hos personer med spiseforstyrrelser, velger vi å gå veien via såkalte idealtypiske eksempler. Det betyr at vi løfter frem forskjellige trekk og knytter disse til tenkte personer. Disse idealtypene er her konsentrert som kortfattede kasuistikker. Egennavn er selvfølgelig diktet. Disse skikkelsene er hentet fra våre egne kliniske erfaringer og egen forskning.

Aseksualitet og anti-seksualitet

Maria, 19 år, anorexia nervosa

Anna hadde knapt seksuelle erfaringer. Hun var i bedring, men det var fortsatt noen kilo igjen til normal vekt. Det var meget vanskelig å motivere henne for disse siste kiloene. Seksualitet var aldri et tema hun selv tok opp. På spørsmål om dette sa hun at hun neppe noen gang hadde kjent lyster, hadde aldri erotiske fantasier, og hadde aldri masturbert. Dels var dette et ikke-tema. Men når det ble tatt opp, beskrev hun seksualiteten som skremmende. Den var urenslig. Og tanken på en så tett intimitet var overveldende. Selve ideen om å bli trengt inn i var fryktelig. Hun hadde ikke hatt menstruasjon på tre år. Hun beskrev det som en lettelse. Hun hadde sterkt motsatt seg østrogenmedikamenter, som hun ble anbefalt i håp om å redusere skadene på skjelettet. Hun fryktet kvinnelige former og så på menstruasjonen som noe skittent.

Den likegyldige seksualiteten

Anna, 24 år, anorexia nervosa

Maria levde i et forhold. Hennes partner var misfornøyd over lav seksuell aktivitet. Selv beskrev hun seksualitet som noe nesten likegyldig, verken plagsomt eller tilfredsstillende. Det er ”ok” og ”helt greit”. Hun var moderat undervektig. Hun kunne tidvis kjenne lyster og tilfredsstillelse. Men hun beskrev seksualitet som noe som var lite fremme i hennes bevissthet. Derimot var hun meget sterkt plaget av sine nesten ustoppelige tanker om maten, vekten, kroppen og utseende. Hun hadde ikke kontroll over slike tanker, følte seg okkupert av dem. ”Det er ikke plass til annet.” I gitte situasjoner kunne hun meget bevisst spille på sin seksualitet og sitt forførende vesen overfor menn, for å oppnå oppmerksomhet og bekreftelse. Men hun var meget bevisst på at det handlet om forførelse, uten særlig lyst på seksuelle handlinger.

Kroppslig selvforakt

Beate, 31 år, bulimia nervosa

Beate hadde hatt mange gode seksuelle erfaringer. Men hennes forakt for egen kropp var ekstrem. Hun savnet sex, men våget ikke å nærme seg menn. Da måtte hun vise seg frem; å vise frem sin egen kropp som hun mente var skrekkelig. Da hun i et par år hadde en kjæreste, kledde hun alltid av seg under dynen. Hun nektet å ha lys på i leiligheten når hun var naken. Når han, eller andre, snakket pent om kroppen hennes, trodde hun ikke på det. Det hendte ofte at hun drakk seg til mot, eller for å glemme den destruktive opptattheten med sin kropp.

Grenseløse erfaringer

Cathrine, 22 år, bulimia nervosa

Cathrine hadde alvorlige problemer med grenser og stabilitet. Hun hadde i forbindelse med en sykehusinnleggelse etter et selvmordsforsøk også fått diagnosen ”ustabil personlighetsforstyrrelse” (borderline personality disorder). Følelsene og humøret svingte brått, mellom høyt og lavt, storhet og selvforakt. Maten var like kaotisk som forholdet til andre mennesker. Hun følte at hun manglet bremser, og viklet seg begeistret seg inn i forhold til nye mennesker. Dette var forhold hun raskt følte hun druknet i, eller hvor det raskt ble konflikter. Hun hadde problemer med å begrense bruk av alkohol. Og stadig involverte hun seg i seksuelle forhold, flere av dem destruktive. I alkoholpåvirket tilstand hadde hun flere ganger blitt utsatt for brutal sex, og en gang blitt voldtatt.

Den tilpasningsdyktige

Dorthe, 32 år, tidligere anoreksi, nå veksling mellom anoreksi og bulimi.

Dorthe hadde vært gift. Etter skilsmissen hadde hun en rekke kortvarige seksuelle forbindelser. Vekten varierte mellom nedre normalvekt og moderat undervekt. I ettertid kunne hun selv se hvordan lyster, fantasier og nattlige drømmer kom og gikk med vektendringene. Hun beskrev seg selv som den perfekte elskerinne. Hun visste hvordan hun skulle tilfredsstille menn. Hun leste hans behov. I løpet av fem års ekteskap hadde hun selv hatt orgasme én gang. Dette beskrev hun som en skremmende erfaring. Det hadde vært en overveldende følelse som det var vanskelig å beskytte seg mot. Hun ble for sårbar, hadde for lite kontroll, og han kom for nær henne.

Den gode seksualiteten

Emma, 38 år, overspisingslidelse.

Emma var plaget av overspising. Hun hadde et meget godt seksualliv. Hun beskrev seg selv som en svært erotisk kvinne. Hun sa at sex var noe av det beste i livet hennes. Å spise kunne også være en sanselig erfaring, men til maten hørte mangelen på kontroll, den ubehagelige mettheten og skammen. Hennes seksualliv, derimot, det var noe som virkelig virket. Hun våget å være nær, og hun kjente med hele seg. Hun var gift, og han satte pris på hennes store kropp. Problemene kom i forbindelse med antidepressive medisiner. Disse hadde bivirkninger som påvirket hennes evne til å oppleve orgasme. Skulle hun gi avkall på omtrent det eneste som fungerte? Hun sluttet med medisinene.