Hva er spiseforstyrrelser?

Definisjon: Når tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten.

Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser. Den som har en spiseforstyrrelse har ikke bare vansker med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser, og ofte til andre mennesker. Å være spiseforstyrret betyr å være overopptatt av kropp, vekt og utseende. Hun eller han kjenner seg styrt av slike tanker og følelser. Dette kan styre svært mye av livet og hemme daglig fungering. Atferden som følger med spiseforstyrrelsen, betyr belastninger på kroppen. Dette er belastninger som i seg selv kan skape behandlingstrengende kroppslige tilstander.

Spiseforstyrrelsene kan beskrives som varianter av disse tre grunnformene:

Nekteren

Nekteren lukker munnen. Ofte benekter hun at hun spiser lite. Hun kan ha en opplevelse av at hun faktisk spiser nok, slik hun kan ha en opplevelse av å være stor. Hun blir engstelig ved å ha mat i magen, ved å gå over et minstemål av ”tillatt” mat, og ved å få i seg ”forbudte” matvarer.

Overspiseren

Overspiseren mister kontrollen over inntaket. Hun kan planlegge sine overspisinger, som et ritual med faste regler, klær, stearinlys etc. Eller de kan være svært impulspregete, som å spise rett fra dypfryseren. Hun fyller seg til randen og vel så det. I kjølvannet av slike episoder følger ofte skam og selvforakt.

Renseren

Renseren er svært ofte en som kaster opp. Hun kan sette på høy musikk umiddelbart etter måltidet. Eller hun setter på dusjen eller springen. Og så tømmer hun ut det hun har fått i seg, stort sett ved å føre fingeren ned i halsen. Men renseren kan også være en som faster. Eller en som overtrener. Eller hun renser seg gjennom massiv bruk av avføringsmidler. La oss illustrere spiseforstyrrelsenes mangfold gjennom noen historier

 

Hva betyr ”overopptatt av kropp, vekt og utseende”?

A. sier at hun bare har fem lykkelige minutter i døgnet. Det er når hun våkner og oppdager at det ikke var sant at hun overspiste enorme mengder om natten. Det var en drøm. A. føler seg som besatt. Hun blir ikke kvitt tankene. Hun skal lese lekser, men hun ser på lårene sine i stedet for i boken. Hun tenker på forrige måltid, og at hun spiste for mye. Hun tenker på neste måltid, og at hun egentlig elsker mat. Men den er ikke for henne. Hun har ikke fortjent den, og hun har et annet prosjekt. A. kommer inn i rommet med den nye klassen. Det første hun ser etter, er om de andre er tynnere enn henne. Hun synes mange er tynnere enn henne. Da orker hun ikke å være der. Kroppene er blitt hennes verden.