Overspisingslidelse

Har du en overspisingslidelse?

Har du en opplevelse av kontrolltap knyttet til mat? Spiser du i hemmelighet? Har du mange regler for hva du kan og ikke kan spise? Har du selvkritiske tanker? Tenker du mye på mat og kropp?

Overspisingslidelse er den vanligste spiseforstyrrelsen, men behandlingstilbudene er dessverre begrenset. Man blir ofte tilbudt somatisk oppfølging og livsstilsprogram som legger vekt på dietter og trening, men som i liten grad forholder seg til de underliggende emosjonelle vanskene.

Villa SULT har vi lave terskler og høy kompetanse og har bred og god erfaring med behandling av denne spiseforstyrrelsen. Vi jobber etter dobbeltsporet – med samtidig fokus på personen bak og reduksjon av symptomer.

«Jeg ante ikke at jeg hadde en spiseforstyrrelse og tenkte at spiseforstyrrelser er jenter med bulimi eller anoreksi. Behandlingen hos Villa SULT har hjulpet meg å identifisere og konfrontere underliggende følelsesmessig mønstre, og hjulpet meg til å stå bedre i livet med disse
Mann i 30 årene, med en tidligere overspisingslidelse

Vektreduksjon er ikke den primære målsetningen ved behandling av overspisingslidelse. Målsetningen er å stabilisere vekt, redusere overspising og andre symptomer, og normalisere forholdet til mat og kropp.

Du kan benytt vår gratis DROP-IN tjeneste hvis du har spørsmål eller trenger konkrete råd, sende en henvendelse til post@villasult.no ev. sende en henvisning fra fastlegen.