Historier

Spiseforstyrrelser kan presentere seg på mange forskjellige vis. Folk er forskjellige, noen er yngre og andre eldre, vi har forskjellige historier, og så finnes det flere former av slike plager. For å gi inntrykk av mangfoldet, presenterer vi noen korte historier. Noen av disse vil sikkert være mer til å kjenne seg igjen, andre mindre.