Viktig ny doktorgrad om anoreksi

Cand.psychol Kjersti Solhaug Gulliksen ved Folkehelseinstituttet forsvarte sin avhandling for graden ph.d fredag 31.oktober:

Anorexia nervosa: Patients’ perspective of pathways to AN, wish to recover, first treatment contact and preferred therapist characteristics.

Disputas om pasienters erfaring i behandling av anoreksi

For mer informasjon om disputasen:

Les mer 

Les mer