Les mer om hvordan mentalisering bidrar til forståelser av spiseforstyrrelser

Les artikkelen «Den reflekterende kroppen. Mentalisering og spiseforstyrrelser» av Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Peter Fonagy.

Den reflekterende kroppen. Mentalisering og spiseforstyrrelser

Mentalisering som begrep og terapeutisk praksis fanger for tiden stor interesse. Kan mentalisering som begrepsmessig optikk fremme forståelsene av spiseforstyrrelser?

I denne artikkelen føres mentaliseringens teoretiske begreper sammen med spiseforstyrrelsenes kliniske fenomener.Ved å anvende mentalisering som intellektuelt rammeverk – med forankring i utviklingspsykologi, tilknytningstradisjonen og nevrovitenskapene – ønsker forfatterne å styrke teoretiske forståelser av spiseforstyrrelser. Dette kan i neste omgang danne grunnlag for terapi tilpasset denne spesifikke patologiene i disse lidelsesformene.

Les hele artikkelen