Lav terskel – høy kompetanse

For å gjøre virkelighet av ambisjonene om lave terskler, har Villa SULT tre konkrete tilbud. Se også under hjemmesidens fane Behandling i toppmenyen.

Drop-in

Dette er et lavterskeltilbud for råd og veiledning om spiseforstyrrelser. Vi ønsker gjennom dette å bidra til å avklare eventuelle videre behandlingsbehov og veilede til rett hjelpeinstans.  Tilbudet skal ha en avklarende karakter og kan benyttes på egne vegne eller av nærstående. En erfaren terapeut vil være tilgjengelig hver mandag fra 16:00–18:00 tirsdager fra 15:00–17:00 (kun on-online) og hver onsdag fra 09:00-12:00.

Rask Respons

Dette er et tilbud for såkalte nysyke, i praksis familier hvor det er bekymring for at en ung person er på vei inn i en spiseforstyrrelse. Prosjektet handler om at familien tilbys meget rask kontakt med erfarne terapeuter, men at det er et begrenset antall konsultasjoner. Ved avslutning av dette strakstiltaket vurderes så mulige veier videre. Hypotesen er at man ved slike raske intervensjoner kan påvirke sykdomsforløp i positiv retning.

Når en familie rammes av en spiseforstyrrelse, kan det oppleves som ganske så sjokkartet. Og velfungerende familier kan miste sine selvfølgelige kompetanser i god samhandling. En grunnide i slike tidlige intervensjoner er raskt å rehabilitere familiers naturlige kompetanser. Slike tidlige intervensjoner kan også bidra til rask forståelse for hva som kan snus på kort sikt, og hva og hvem som trenger forskjellige former for mer omfattende hjelp.

Ikke minst tenker vi at rask respons kan bidra til å lindre den smerte mange familiemedlemmer kjenner når de mer eller mindre plutselig opplever at en spiseforstyrrelse er blitt et nytt familiemedlem. Som en far en gang sa til en av oss: ”Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte.”

Åpen lunsj i Villaen

Åpen lunsj er for ansatte ved Villaen, fagfolk, brukere og pårørende. Lunsjen arrangeres hver onsdag kl. 12:00-13:00.