DROP-IN mandager 16-18 og onsdager 9-11.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

De
Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Hver mandag mellom kl. 16.00–1800 og hver onsdag mellom kl. 09.00-
–1100. 

Sted: Villa SULT, Kruses gate 8 i Oslo

Ingen påmelding. Besøkende tas i mot i den rekkefølgen de ankommer.
Drop-in Online tirsdager mellom kl. 15.00–17.00.

Tilbudet er gjort mulig av Eckbos Legat og Kavlifondet.