DROP-IN mandager 16-18 og onsdager 9-11.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.
Vi har kun ilbud om digital drop-in fremover pga. restriksjonene fra myndighetene..Digital drop-in kan derfor benyttes mandager 16–18, tirsdager 16–18, onsdager 9–11. Da hver samtale ofte tar 20-30 minutter, vil det være litt ventetid.

Når regjeringen og Oslo kommune kommer med nye, oppdaterte retningslinjer vil vi ta stilling til om vi kan begynne med fysisk oppmøte i Kruses gate 8 igjen.

Ingen påmelding. Besøkende tas i mot i den rekkefølgen de ankommer.

Hver mandag mellom kl. 16.00–1800 og hver onsdag mellom kl. 09.00-
–1100. 

Sted: Villa SULT, Kruses gate 8 i Oslo

Drop-in Online tirsdager mellom kl. 15.00–17.00.

Tilbudet er gjort mulig av Eckbos Legat og Kavlifondet.