DROP-IN mandager 16-18 tirsdager 16-18 og onsdager 9-11.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Ingen drop-in tjeneste i juli.
Vår drop-in tjeneste blir tilgjengelig igjen  fra 9. august 2021.
Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.
Vi har tilbud om digital drop-in mandager kl 16–18 og tirsdager kl 16–18.  Da hver samtale ofte tar 20-30 minutter, vil det være litt ventetid.
Fra onsdag 25. mai kl. 9-11 blir det igjen fysisk drop-in i Kruses gate 8 i Oslo. Dette blir nå hver onsdag fremover til juli.Ingen påmelding. Besøkende tas i mot i den rekkefølgen de ankommer.

Tilbudet er gjort mulig av Eckbos Legat og Kavlifondet.