Dagskonferanse med familieterapeut Eia Asen!

Kreative intervensjoner i arbeid med familier. En unik anledning til å møte en av verdens fremste familieterapeuter.

Dagskonferanse 1: 13. oktober 2015, klokken 09:00-16:00

NYTT STED: Kruses gate 8, 0263 Oslo. Frogner. 

Hvem er Eia Asen?

Den tysk-britiske psykiateren Karl ”Eia” Asen er en av de mest sentrale og originale skikkelsene i Familieterapibevegelsen i dag. Han har vært sentral i å bygge opp Marlborough Family Clinic i London, et senter for behandling og utdannelse. Stedet har ikke minst et renommé for å møte sterkt belastede familier. I dag er klinikken slått sammen med Anna Freud Centre, og Eia Asen er en av den nye institusjonens direktører.

Eia Asen er en meget kreativ og innovativ fagperson, og blant annet er han en av pionerene bak flerfamilieterapi, presentert i boken ”Multi-family therapy”. De siste årene har han arbeidet tett sammen med professor Peter Fonagy og kolleger ved Anna Freud Centre for å utvide mentaliseringstradisjonen til også å omfatte familieterapi. Mange som har hørt Eia Asen, kan fortelle om en særdeles engasjerende og inspirerende pedagog.

Dagskonferansens innhold

Eia Asens undervisnings bygger i utstrakt grad på presentasjon av kliniske saker, med bruk av video fra terapeutiske møter. Han har meget bred erfaring fra møter med familier med en rekke forskjellige, og ikke minst alvorlige, kliniske og diagnostiske utfordringer. Siden denne dagskonferansen arrangeres av Villa Sult, vil det bli gitt en del eksempler fra familiearbeid med spisevansker. Men det vil også hentes eksempler fra andre kliniske felt, som atferdsvansker, utagering, tilknytningsvansker, traumer, omsorgssvikt m.m.

Målgrupper

Dagskonferansen er relevant for en rekke yrkesgrupper. Det gjelder selvsagt de som arbeider med spiseforstyrrelser, men også langt flere, som ansatte i BUP, voksenpsykiatri, barnevern, familiekontorer, helsestasjoner, frivillige institusjoner m.m.

 

Program

08:30. Registrering og kaffe.

09:00. Åpning ved Finn Skårderud. Historiske perspektiver på familiearbeid.

09:30 – 12:00. Eia Asen foreleser.

12:00 – 13:00. Lunsj.

13:00 – 14:15. Eia Asen fortsetter.

14:30 – 15:15. Villa Sult presenterer egne konkrete erfaringer med to arbeidsmodeller for spiseforstyrrelser. Den ene, ”Rask respons” er et lavterskeltilbud hvor familier med ”nysyke” innen en uke får møte erfarne behandlere. Den andre er høyintensivt arbeid med familier, eksempelvis at familier og behandlere arbeider tett sammen med definerte utfordringer en hel uke. Bente Sommerfeldt, Per Erik Ristvedt og Finn Skårderud.

15:30 – 16:00. Oppsummering og avslutning.

Ønsker du å delta? Trykk her.