Hvordan søke

Viktige opplysninger ved henvisning til Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT

Hvem kan søke?

Institutt for spiseforstyrrelser gir først og fremst tilbud til mennesker som strever med spiseforstyrrelser, kropp og vekt samt til pårørende. Vi tilbyr behandlingsprogrammer skreddersydd til personer med spiseforstyrrelser og pårørendes ønsker og behov. Både barn, unge, voksne og pårørende kan søke til våre programmer.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Drop-in

Tid: Hver mandag mellom 16–18 og tirsdag mellom 16 – 18 (digitalt – villasult.confrere.com ) og onsdager mellom 09–11 med oppmøte i Krusesgate 8 i Oslo.

Først-til-mølla-prinsippet.

Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Rask respons

Familiemedlemmer kan ta kontakt med oss ved å sende en e-post til post@villasult.no. E-posten prøver vi å besvare innen tre virkedager og familien tilbys rask kontakt.

Spesialiserte behandlingsprogrammer

Det kreves henvisning fra din fastlege for å søke til våre spesialiserte behandlingsprogrammer.

Vi minner om at fastlegen vil være somatisk ansvarlig under og etter en eventuell behandling. Henvisningen må inneholde opplysninger jamfør vår mal til henvisning. For ungdom under 16 år, kreves til henvisningen samtykke fra begge foreldre/foresatte. Vi har inntaksmøte hver mandag og vil respondere på henvisning innen 10 virkedager pr post til pasient med kopi til henviser. Vi kan ikke motta personsensitiv informasjon per e-post, så henvisningen må sendes til vår postadresse.

Aktiviteter

Vår teoretiske og terapeutiske tilnærming, Villa SULT-modellen, vektlegger aktiviteter i tillegg til tradisjonell samtalebasert behandling. Disse aktivitetene vil i første omgang være forbeholdt pasienter ved Villa SULT.

Mal til henvisning

Det er viktig at følgende opplysninger kommer klart frem i henvisningen slik at vi kan foreta en faglig forsvarlig behandling av henvisningen. Dersom viktige opplysninger er utelatt kan henvisningen avvises.

Søknaden må inneholde:

• Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer

• Navn og kontaktdetaljer på henviser

• Opplysninger om familie, arbeid, utdanning og lignende

• Kort beskrivelse av symptomer

• Tentativ diagnose

• Sykdomsvarighet

• Beskrivelse av pasientens behandlingshistorie.

• Pågående behandling.

• Andre sykdommer

• Somatisk status

• Nåværende vekt, høyde. Lavest vekt/høyde.

• Medikamentell behandling

• Henvisningsgrunn og hva slags behandling pasienten søkes til.

Henvisninger sendes til:

Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser, Kruses gate 8, 0263 Oslo.

Priser

Førstegangssamtale (60 min): 1 450 kroner.
Enkelttime (45 minutter): 1 250 kroner
Familiesamtale (60 minutter, en behandler): 1 450 kroner
Rask Respons per konsultasjon med to terapeuter (90 minutter):
2450 kroner

Andre aktiviteter: Priser annonseres separat.
– Rideterapi
– Musikkterapi
– Klatring
– Lesesirkel

Betaling:
Det betales etter hver time hvis ikke annet er avtalt. Kortautomat er tilgjengelig. Det er ikke mulig å betale med kredittkort. Ved bruk av faktura tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-. Ved evt purring tilkommer ytterligere kr 50,- i purregebyr.

Forsikring kan dekke behandling. Er du medlem av et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund har du muligheter for å få dekket utgifter til utredning og behandling av idrettens egen forsikringsordning. Les mer om dette her. Behandlingsforsikringer dekker vanligvis ti timer hos psykolog. Sjekk ut med din forsikringsavtale.

Avbestilling: Kansellering av time sendes pr. mail eller sms til behandler senest 48 timer før bestilt time for å unngå å bli belastet for timen.