Hvordan søke

Viktige opplysninger ved henvisning til Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT

Hvem kan søke?

Institutt for spiseforstyrrelser gir først og fremst tilbud til mennesker som strever med spiseforstyrrelser, kropp og vekt samt til pårørende. Vi tilbyr behandlingsprogrammer skreddersydd til personer med spiseforstyrrelser og pårørendes ønsker og behov. Både barn, unge, voksne og pårørende kan søke til våre programmer.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Drop-in

Tid: Hver mandag mellom 14–16  (digitalt – villasult.confrere.com ) og onsdager mellom 09–12 med oppmøte i Krusesgate 8 i Oslo.

Først-til-mølla-prinsippet.
Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Familiehjelpen

Familiemedlemmer kan ta kontakt med oss ved å sende en e-post til post@villasult.no. E-posten prøver vi å besvare innen tre virkedager og familien tilbys rask kontakt.

Spesialiserte behandlingsprogrammer

Det kreves henvisning fra din fastlege for å søke til våre spesialiserte behandlingsprogrammer.

Vi minner om at fastlegen vil være somatisk ansvarlig under og etter en eventuell behandling. Henvisningen må inneholde opplysninger jamfør vår mal til henvisning. For ungdom under 16 år, kreves til henvisningen samtykke fra begge foreldre/foresatte. Vi har inntaksmøte hver tirsdag og vil respondere på henvisning innen 10 virkedager pr post til pasient med kopi til henviser. Vi kan ikke motta personsensitiv informasjon per e-post, så henvisningen må sendes til vår postadresse.

Aktiviteter

Vår teoretiske og terapeutiske tilnærming, SULT-modellen, vektlegger aktiviteter i tillegg til tradisjonell samtalebasert behandling. Disse aktivitetene vil i første omgang være forbeholdt pasienter ved Villa SULT.

Mal til henvisning

Har du generell spørsmål ta kontakt med oss på post@villasult.no

Henvisning sendes elektronisk via Helsenett og dialogmelding.  Søk opp riktig institusjon: Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser (org. nr. 913110838) . Velg inntaksansvarlig og psykologpesialist Ingjerd Mella Ulstein som mottaker hvis du er i tvil. 

Henvisningen kan også sendes per post til:
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser/ Villa SULT
Kruses gate 8, 0263 Oslo

Det er viktig at følgende opplysninger kommer klart frem i henvisningen slik at vi kan foreta en faglig forsvarlig behandling av henvisningen. Dersom viktige opplysninger er utelatt kan henvisningen avvises.

Søknaden må inneholde:

• Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer

• Navn og kontaktdetaljer på henviser

• Opplysninger om familie, arbeid, utdanning og lignende

• Kort beskrivelse av symptomer

• Tentativ diagnose

• Sykdomsvarighet

• Beskrivelse av pasientens behandlingshistorie.

• Pågående behandling.

• Andre sykdommer

• Somatisk status

• Nåværende vekt, høyde. Lavest vekt/høyde.

• Medikamentell behandling

• Henvisningsgrunn og hva slags behandling pasienten søkes til.

Henvisninger sendes til:

Henvisning kan sendes elektronisk via Helsenett/dialogmeldingssystem eller i post til
Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser, Kruses gate 8, 0263 Oslo.

Via Helsenett/dialogmelding; Søk da opp riktig institusjon: Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser (org. nr. 913110838). Velg inntaksansvarlig og psykologpesialist Ingjerd Mella Ulstein som mottaker.

Priser

Førstegangssamtale (60 min): 1 600 kroner.
Enkelttime (45 minutter): 1 380 kroner
Familiesamtale (60 minutter – en behandler) : 1 600 kroner
villa

NB: Nye priser fra 1. januar hvert år. Se https://spiseforstyrrelser.no/priser/

Andre aktiviteter: Priser avtales separat.
– Rideterapi
– Musikkterapi
– Klatring
– Lesesirkel SULT Les
– SULT Skriv skrivekurs

Betaling:
Det betales etter hver time hvis ikke annet er avtalt. Kortautomat er tilgjengelig. Det er ikke mulig å betale med kredittkort. Ved bruk av faktura tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-. Ved evt purring tilkommer ytterligere kr 100,- i purregebyr.

Avbestilling: Kansellering av time sendes pr. mail eller sms til behandler senest 48 timer (2 arbeidsdager) før bestilt time for å unngå å bli belastet for timen.

Forsikring kan dekke behandling. Er du medlem av et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund har du muligheter for å få dekket utgifter til utredning og behandling av idrettens egen forsikringsordning. Les mer om dette her. Behandlingsforsikringer dekker vanligvis ti timer hos psykolog. Sjekk ut med din forsikringsavtale