Søskengruppe

Å være søster/bror til en med spiseforstyrrelser kan være svært utfordrende og krevende. Søsken er ofte en gruppe som lider når et nært familiemedlem er syk.

Søskengruppen retter seg mot søsken for å fremme forståelse om spiseforstyrrelser og hvordan selv håndtere dette i sin hverdag. Gruppen vil være weekendbasert. Kurset settes opp når det er nok etterspørsel, så ta kontakt med oss om du er interessert i å delta.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post til post@villasult.no.