Personvernerklæring

Personvernerklæring og samtykke til bruk av data hos villasult.no

Når du bruker www.villasult.no, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger disse behandlingsaktivitetene innebærer samt hvilket formål og rettslig grunnlag disse aktivitetene har.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. For eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre sider. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Hvilken informasjon samles på www.villasult.no?

Opplysninger vi samler inn

  • Hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker, IP-adresse og nettverksoperatør.

Hva du gjør. Hvilke sider du besøker, eventuelt tjenester du kjøper eller informasjon du laster ned.

Opplysninger du selv oppgir

Navn, e-postadresse, postadresse, arbeidssted og andre opplysninger du gir oss.

Informasjonen lagres i våre databaser så lenge vi har bruk for informasjonen.

Hva brukes informasjonen til?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av www.villasult.no. Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

 1. Levere tjenestene du forventer av oss. For eksempel må vi ha e-postadressen din for at vi skal kunne kontakte deg.
 2. Forstå markedstrender og behov gjennom statistikk. Vi analyserer data for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår.
 3. Forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Det er veldig viktig for oss å sikre at www.villasult.no er et trygt sted. Derfor gjør vi hva vi kan for å forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Vi bruker flere typer system for å gjenkjenne regelbrudd og svindelforsøk, blant annet IP-adresser og informasjonskapsler.

Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi kan sende deg informasjon om våre produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan velge å takke nei til å mottar dette. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

Deles informasjon med andre virksomheter?

www.villasult.no deler i enkelte tilfeller personopplysninger med andre  organisasjoner og enkeltpersoner utenfor stiftelsen. Dette er først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester. Her er de viktigste eksemplene:

 • Når andre utfører tjenester på våre vegne Dette kan f.eks. være når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner, eller f.eks. verktøy fra Google Analytics til å analysere av bruken av våre tjenester. Disse bedriftene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.
 • Offentlige myndigheter som Skatteetaten og Politiet kan i noen tilfeller kreve at vi utleverer informasjon. For eksempel kan vi pålegges å utlevere annonse- og meldingshistorikk.
 • For å hindre svindel eller avklare tvister vil relevant informasjon kunne utleveres til tvistemotpart eller andre.

Om informasjonskapsler

Her finner du informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker. Oversikt over alle informasjonskapslene vi bruker

Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har rutiner for sletting, identifisering og anonymisering av personopplysninger. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger.

Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Her ser du noen viktige eksempler:

 • Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, annonser, meldinger og øvrig informasjon du registrerer.
 • Informasjon om bruksmønstre på www.villasult.no kan leve i opptil tre år i våre analysesystemer. Data her brukes til å finne ut om våre tjenester fungerer godt for publikum, og om den løpende produktutviklingen vi gjør bidrar til å gjøre nettside bedre.
 • Ber du om data sletting, vil vi fjerne personopplysninger. Av hensyn til mulige tvister vil personopplysningene ligge i våre administrative systemer en tid før opplysningene slettes permanent.

Dine rettigheter

Det er dine data og du har sterke rettigheter; Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du har også rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg i henhold til lovverket, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Noe data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet. Dersom du ikke vet om vi behandler personopplysninger om deg kan du be om bekreftelse på dette ved å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter.

 • Din rett til å få se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få se de opplysningene vi behandler om deg.
 • Din rett til å få rettet gale opplysninger. Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet. Dersom det er opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss.
 • Din rett til å få data slettet (“retten til å bli glemt”). Du har som hovedregel rett til å få slettet personopplysninger om deg. Du kan også be om sletting av data ved å kontakte oss.
 • Din rett til å motsette deg og begrense behandling. I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du som registrert rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet er direkte markedsføring. Du har også en i enkelte sammenhenger anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.
 • Din rett til få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette og det er teknisk sett mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. Du kan også be om dataportabilitet ved å kontakte oss slik angitt lenger ned.

Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn medfører krav til lagringstid.

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/hvem-ma-ha-personvernombud/

Kontaktinformasjon

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis eller denne personvernerklæringen. Du kan nå oss med e-post til: post@villasult.no.

Du kan nå oss med brev til:

Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser, Kruses gate 8, 0263 Oslo, Norge.