Kunst og kultur

Villa SULT bør speile de mennesker som driver stedet, og dette betyr ikke minst sterk interesse for kunstneriske og populærkulturelle uttrykk, som film, litteratur og bildende kunst. Slike virksomheter vil bidra til at Villa SULT fremstår som noe annet og mer enn de tradisjonelle behandlingstiltakene.

Kunst og kultur er vektlagt i en rekke offentlige dokumenter, og knytter dette til helse. Forskningslitteraturen viser at det er sammenhenger mellom kulturdeltakelse, kulturopplevelse og helse. Kunst og kultur kan bidra positivt på flere vis:

  • Gode opplevelser.
  • Egen deltakelse gir mulighet til å uttrykke seg og skape.
  • Kunsten viser oss det sårbare i oss alle.
  • Kunsten kan avmystifisere lidelser.
  • Grensene mellom det normale og unormale er ikke gitt.

Vi ser en rekke måter senteret i Kruses gate kan anvendes på:

  • Villa SULT kan brukes til foredrag, samtaler, enklere forestillinger og utstillinger.
  • Galleri Riis, et av landets mest profilerte gallerier for samtidskunst, bidrar til utsmykningen av villaen.
  • En rekke musikalske aktiviteter, fra små konserter til forskjellige versjoner av musikkterapi.
  • Drama