Diagnostisering og behandling av overspisingslidelse (BED)

Øk din forståelse og kompetanse om overspisingslidelse, Binge Eating Disorder. Benytt anledningen til å lære fra den danske forfatteren og psykologspesialisten Birgitte Hartvig Schousboe. Meld deg på vårt dagsseminar!

Øk din forståelse og kompetanse om overspisingslidelse.
Binge Eating Disorder (BED)
31. mai 2024. Kl. 08.30 – 16.00  i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo.

Den danske psykologspesialisten og forfatteren Birgitte Hartvig Schousboe underviser.

Det har blitt økt oppmerksomhet om den tredje formen for spiseforstyrrelse: overspisingslidelsen (Binge Eating Disorder/BED). Dette er en spiseforstyrrelse som er like utbredt som anoreksi og bulimi til sammen. Diagnosen har vært i det amerikanske diagnosesystem (DSM-5) siden 2013 og kommer nå med i det europeiske diagnosesystemet ICD-11.

På dette dagskurset vil du tilegne deg kunnskap om og erfaring med diagnostisering og behandling av overspisingslidelse (BED) i et tverrfaglig perspektiv. Undervisningen vil veksle mellom plenumsundervisning, øvelser og diskusjon i grupper. Fokus vil være rettet mot praksis og berøre alle deler av den flersporede behandlingen.

Kurset er godkjent som 6 timers fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Seminarprogram
08.30  Registrering, kaffe/frukt
09.00 Velkommen ved faglig direktør i Villa SULT Bente Sommerfeldt
09.15  Overspisingslidelsen i relasjon til andre former for spiseforstyrrelser. Alvorlighetsgrad, funksjonsnivå og motivasjon for behandling.
Ved psykologspesialist Birgitte Hartvig Schousboe
12.00. Felles lunsj
13.00 Birgitte Hartvig Schousboe fortsetter. Flersporet behandling, herunder psykoterapi, kroppsterapi og dietetisk behandling.
Barn og unge med overspisingslidelse.
15.00   Våre erfaringer med behandling og tilpasset kostholdsveiledning ved overspisingsproblematikk. Fremlegg og diskusjon fra psykologspesialist Ingjerd Mella Ulstein og klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner, begge fra Villa SULT.
16.00   Slutt

Forelesere
Birgitte Hartvig Schousboe er faglig direktør og psykolog ved Kompetencecenter for spiseforstyrrelser i København. Hun er autorisert psykolog og spesialist i psykoterapi med voksne. Hun har vært ansatt i 13 år ved Region Hovedstadens Psykiatri med behandling av spiseforstyrrelser samt angst og OCD. Hun har fra 2006 vært med å utvikle den første BED-behandlingen i Danmark og de første motivasjonsgrupper for anoreksi. Birgitte er utdannet i systemisk/narrativ terapi og kognitiv terapi, samt dialektisk adferdsterapi (DAT). Sammen med professor René Klinkby Støving og seniorforsker og psykolog Loa Clausen har Birgitte skrevet den første danske læreboken om BED. Birgitte vil undervise på dansk.

Ingjerd Mella Ulstein er psykologspesialist og har videreutdanning i mentaliseringsbasert gruppeterapi og mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Hun arbeider som terapeut og veileder ved Villa SULT og har i tillegg omfattende erfaring fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Som ansvarlig for vårt prosjekt: Gratis Drop-in tjeneste for deg som sliter med overvekt og overspising, har Ingjerd fått betydelig terapeutisk erfaring med overspisingsproblematikk.

Hanne Lessner er klinisk ernæringsfysiolog ved Villa SULT, i tillegg til daglig leder av Ernæringsteamet. Hun er også tilknyttet helseavdelingen ved Olympiatoppen, og arbeider med spiseforstyrrelser for både BUP og DPS. Hanne har i mange år drevet grupper for vektreduksjon ved OUS, hvor hun fattet stor interesse for å arbeide med overspisingslidelse.

Deltakeravgift
Kr 1 450,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer lunsj og faktureres ved påmelding.

Påmelding
Send en e-post til post@villasult.no med navn, stilling, mobilnummer, arbeidssted og fakturaadresse/ fakturareferanse.

Påmeldingsfrist 6. mai.
Påmeldingen er bindende. Begrenset antall plasser.

 

Jeg vil delta