Foreldrehjelpen.

Et tilbud til foreldre som har barn med spiseforstyrrelser.

Å være forelder til et barn med spiseforstyrrelser kan være svært vanskelig og belastende. Som forelder er det ingenting man heller vil enn å hjelpe sitt barn til å ha det godt, og foreldre er viktige støttespillere i en tilfriskningsprosess, men mange føler seg maktesløse overfor de sterke kreftene sykdommen medfører.

Villa SULT har kontakt med mange foreldre som har barn som strever med spiseforstyrrelser, og de etterspør ofte støtte, råd og veiledning. I dag finnes det ingen spissede gruppetilbud til foreldre til barn med spiseforstyrrelser. Derfor ønsker vi i Villa SULT nå å utarbeide et gruppebasert foreldreprogram i samarbeid med foreldrene selv, slik at disse får en begrenset arena hvor de kan dele tanker og opplevelser med andre foreldre i tilsvarende situasjon. Dette har vi vært så heldige å få støtte fra Extrastiftelsen til.

I tett samarbeid med Rådet for psykisk helse har vi utviklet dette prosjekt som skal bidra til at foreldre føler seg sterkere i sin rolle ved å fremme foreldrenes opplevelse som viktige støttespillere for sine barn.