Terapeutisk yoga i behandling av spiseforstyrrelser

ved psykolog og yogalærer Kari Ebbesen Karlsen.

Send mail til Kari@psykologkarlsen.no for påmelding. Påmelding er bindende. Avmelding kan skje en uke før kursstart ellers må kursbeløpet betales i sin helhet.

Om kurset:

En mild og skånsom yoga. Fokus på kroppskontakt, selvomsorg og grensesetting. Øvelser og praktiske tips for å integrere yoga i hverdagen. Undervisning om sammenhengen mellom hjernen, følelser og yoga.

Kurset er tilpasset for nybegynner og du trenger derfor ikke ha noe erfaring med yoga fra tidligere. Typisk alder på deltakerne pleier å være mellom 18 og 50 år. For å få fullt utbytte av kurset anbefales det å gjøre foreslåtte øvelser mellom kursgangene.

Forskning på yoga og spiseforstyrrelser:

Nyere forskning viser at yoga i behandling av spiseforstyrrelser kan gi reduksjon av overspising og oppkast, mindre fokus på kropp og mat, økt tilfredshet med kropp, selvfølelse og selvbilde.

Forskning viser at personer med spiseforstyrrelser har mindre kontakt med kroppen sammenlignet med resten av befolkningen, noe som er paradoksalt siden mange bruker store deler av tiden sin til å tenke på kropp og mat. Spiseproblemer kan ses på som en måte å regulere seg selv på, ved å slanke seg, sulte seg, overspise, kaste opp, bruke avføringstabletter, overtrene – handlinger hvor en manipulerer kroppen for å kontrollere kroppens størrelse og form.

Erfaringene med kroppen er ofte forstyrret: “det er bare når jeg er tynn at jeg er noen”.

Yogaterapi handler om å få mer kontakt med kroppen og å koble kropp og sinn mer sammen slik at man kan være med seg selv og kroppen sin på en sunn mate. Fokus på kroppen kan gi mer kontakt og fortrolighet med kroppen som kan bidra til at man lettere kommer i kontakt med opplevelser og følelser som kan ligge bak spiseforstyrrelsen.

Tidligere deltakere sier:

“Jeg har for første gang opplevd å være i hele kroppen min, jeg er blitt bevisst på hvor mye jeg egentlig lever i hodet”.

“Det er når jeg ikke har fått til øvelsene at jeg har lært mest, det å forstå hvorfor jeg kjenner meg så mislykket og hvilken tilknytning det har til spiseforstyrrelsen”.

“Jeg kjenner på mer ro, som har gjort spiseforstyrrelsen bedre og som gjør at behovet for å kaste opp minker”.

«Det er lettere å akseptere kroppen min nå som jeg har fått positive erfaringer med den. Tanker om tykk og tynn tar ikke like stor plass lenger”

Referanser:

Carei TR, Fyfe-Johnson AL, Breuner CC, Brown MA. Randomized controlled clinical trial of yoga in the treatment of eating disorders. J Adolesc Health  2010;46(4):346-51.

Cook-Cottone, C. Embodied self-regulation and mindful self-care in the prevention of eating disorders. Eat Disord 2015;24:98-105.

Daubenmier JJ. The relationship of yoga, body awareness, and body responsiveness to self- objectification and disordered eating. Psychol Women Q 2005;2(2):207-19.

Douglass L. Yoga as an intervention in the treatment of eating disorders: Does it help? Eat Disord 2009; 17: 126-39.

Hall A, Ofei-Tenkorang NA, Machnan JT, Gordon CM. Use of yoga in outpatient eating disorder treatment: a pilot study. J Eat Dis 2016; 4:38

Kristeller J, Hallett,C. An exploratory study of a meditation-based intervention for binge eating disorders. J Health Psychol 1999;4:357-363.

Mclver S, O`Halloran P, McGartland M. Yoga as a treatment for binge eating disorder: A preliminary study. Complement Ther Med 2009;17(4):196-202.

Neumark-Sztainer D. Yoga and eating disorders: is there a place for yoga in the prevention and treatment of eating disorders and disordered eating behaviours? Adv Eat Disord 2014;2:136-45.