Villa SULT søker etter dyktige terapeuter. Søknadsfrist 3. mai.

Ønsker du mer frihet i arbeidshverdagen? Ønsker du å bli en del av et sosialt og sterkt faglig fellesskap sentralt i Oslo? Vi leter etter deg som har høye faglige og akademiske ambisjoner og som ønsker å bidra til videre utvikling av Villa SULT. Du kan være tilknyttet oss som selvstendig næringsdrivende både på hel- […]

Ønsker du mer frihet i arbeidshverdagen? Ønsker du å bli en del av et sosialt og sterkt faglig fellesskap sentralt i Oslo?

Vi leter etter deg som har høye faglige og akademiske ambisjoner og som ønsker å bidra til videre utvikling av Villa SULT. Du kan være tilknyttet oss som selvstendig næringsdrivende både på hel- eller deltid, dag- eller kveldstid. Deltakelse på klinisk veiledning, fagseminarer og teammøter er viktig for vår felles fagutvikling og for å sikre høy faglig kvalitet på behandling.

Villa SULT/Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser ble etablert i 2014 av bl.a. Finn Skårderud. Stiftelsen er en rammeorganisasjon for flere arbeidsområder: behandling, forskning og undervisning. Vi har også en eksplisitt ambisjon om å være en del av den offentlige samtalen om psykososiale forhold og barn og unges vilkår for identitetsdannelse.

Villa SULT tilbyr behandling av barn, unge, voksne og familier etter flere faglige modeller. Ambisjonen er skreddersøm, at behandling tilpasses dem vi møter. I tillegg gir vi veiledning av helsepersonell og foreldre og driver kurs – og utdannelsesvirksomhet. Vi ønsker å være et supplement til det offentlige tilbudet og har ingen ventetid for å komme til behandling.

Vi liker utfordringer og er opptatt av fag- og egenutvikling. Våre SULT-terapeuter holder et høyt faglig nivå og har stor arbeidskapasitet. Vi har som mål å tilby behandling og hjelp av høy kvalitet. Vi ønsker være et inkluderende og utfordrende arbeidsfellesskap og trenger flere til å være med på å utvikle faget og samfunnets holdninger til spiseforstyrrelser. Det aller viktigste er at du ønsker å bidra sosialt og faglig til at vi sammen når våre ambisiøse mål. Er dette deg?

Ønsket bakgrunn:
– Psykolog eller psykiater, for voksne eller barn og ungdom.
– Gjerne erfaring i eller interesse for klinisk arbeid med spiseforstyrrelser.
– Et ønske om å undervise og veilede andre.
– Har en fremoverlent holdning til faget, pasienter og deres pårørende.
– Åpen for flere og fleksible terapeutiske tilnærminger.

Vi tilbyr:
– Et solid og godt faglig fellesskap.
– Regelmessig klinisk veiledning.
– Fag- og veiledningsseminarer.
– Faste teammøter.
– Flotte lokaler med vekt på åpenhet, kunst og kultur i verneverdig villa.
– Arbeidssted blir Kruses gate 8 på Frogner i Oslo.

Er du interessert i å jobbe med oss? Send inn din søknad og CV til daglig leder Astrid Giskegjerde innen mandag 3. mai 2021.