Villa SULT Straks – Et tilbud for deg som trenger kontakt med en kvalifisert terapeut raskt.

Hva er Villa SULT Straks?  Dette er et strakstiltak. Det er et nettbasert tilbud til både enkeltpersoner og/eller familier. Villa SULT Straks tar utgangspunkt i at mennesker med spiseforstyrrelser og deres nærmeste trenger kontakt med kvalifiserte fagfolk, spesielt i disse tider hvor tilbudet er sterkt redusert. Villa SULT Straks tilbys som et begrenset antall terapeutiske […]

Hva er Villa SULT Straks? 

Dette er et strakstiltak. Det er et nettbasert tilbud til både enkeltpersoner og/eller familier. Villa SULT Straks tar utgangspunkt i at mennesker med spiseforstyrrelser og deres nærmeste trenger kontakt med kvalifiserte fagfolk, spesielt i disse tider hvor tilbudet er sterkt redusert. Villa SULT Straks tilbys som et begrenset antall terapeutiske sesjoner på en digital plattform. Det vil bety skjerm-til-skjerm med visuell kontakt. Det kan dreie som om en til fem konsultasjoner med samme terapeut.

Slik får du hjelp fra Villa SULT Straks

Tilbudet krever ingen henvisning. Vi trenger en e-post fra deg til post@villasult.no. Merk e-posten Villa SULT Straks. E-posten bør inneholde følgende informasjon: 

  • Navn
  • Adresse
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Oppgi eventuell annen fakturaadresse
  • Vi ønsker ikke forstyrre annet behandlingsforløp, men dette tilbudet kan anses som «nødhjelp». Oppgi eventuell annen pågående behandling.