Kunst- og uttrykksterapi

Nasjonalmuseets visjon er å gjøre kunsten tilgjengelig for alle – og hver enkelt. Gjennom vårt samarbeid med Nasjonalmuseet ønsker Villa SULT å legge til rette for du skal få et meningsfylt møte med Nasjonalmuseets fantastiske samling. Programmet er kalt Inn i Bildet, en praksisledet kunstformidlingsmetode tilpasset målgrupper som trenger trygge rammer.

Hva skal du gjøre?
Prosjektet går ut på å undersøke hvilken betydning et kunstverk kan ha for deg. Hvilket bilde eller skulptur er det som opptar deg? Hva er det som gjør at det spesielle kunstverket vekker din interesse? Er det motivet, formatet eller fargene? Gjennom materialer som maling, kull, leire og kritt kan du teste ut din visuelle uttrykksform. Det er ingen krav til tegneferdigheter.

Om arbeidsprosessen
På første samling velger du selv et verk fra samlingen, eventuelt et verk fra Villa SULT. Derfra arbeides det fritt og spontant med egne bilder. Du får anledning til å reflektere over ditt eget arbeid i en samtale om prosessen. Det blir også oppsummering i gruppen etter hver samling. Det kreves ingen forberedelser og det er ikke noe pålagt etterarbeid utover det den enkelte ønsker selv. Prosjektet er prosessorientert og når du melder deg på gjelder det for hele perioden. Dette er av betydning for deg selv som individ og for gruppen.

Praktisk informasjon
Det blir 6 samlinger á 3 timer på torsdager i Nasjonalmuseets lokaler. Første samling starter i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo. Kurset er gratis.

Har du lyst til å delta?
Har du lyst til å bli en av 8 deltakere? Send oss en søknad med en kort begrunnelse på hvorfor du har lyst til å delta til post@villasult.no.