SULT Studentkonferanse 2021. De urolige kroppene. Hvordan møte og forstå spiseforstyrrelser?

Konferansen arrangeres av og for studenter lørdag 11. september kl. 9–17 på Psykologisk Institutt ved UiO, Harald Schjelderups Hus, auditorium A, Oslo. Etter konferansen inviteres deltakerne til samling i hagen til Villa SULT, Kruses gate 8.  Målet med konferansen er å spre faglig kunnskap om spiseforstyrrelser til fremtidens helsepersonell. Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som rammer sinn, kropp […]

Konferansen arrangeres av og for studenter lørdag 11. september kl. 9–17 på Psykologisk Institutt ved UiO, Harald Schjelderups Hus, auditorium A, Oslo. Etter konferansen inviteres deltakerne til samling i hagen til Villa SULT, Kruses gate 8. 

Målet med konferansen er å spre faglig kunnskap om spiseforstyrrelser til fremtidens helsepersonell. Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som rammer sinn, kropp og følelser. Konferansen ønsker å belyse tematikken fra forskjellige vinkler med foredragsholdere med ulike erfaringer og faglig bakgrunn.

Vi ønsker velkommen: psykologistudenter, legestudenter, studenter ved profesjonsstudiet i klinisk ernæring og helsesykepleie, samt studenter ved ulike sykepleierutdanninger. 

FULLTEGNET.

PROGRAM
09.00    Velkommen, åpning v/ SULT Student Fanny Brandvol Hohle.
09.10     Hvordan møte og forstå spiseforstyrrelser?
              Finn Skårderud: Psykiater og professor.
10.00     Spiseforstyrrelser i et kulturelt og historisk perspektiv.
               Finn Skårderud i samtale med psykolog, filosof og professor ved
UiO Ole Jacob Madsen.
10.45     Mammakroppene: Spiseforstyrrelser, graviditet og barsel. 
               Hvordan hjelpe og møte kvinner som er gravide eller i barsel og 
               som sliter med spiseforstyrrelser. 
Psykologspesialist Bente Sommerfeldt 
11.30      Hvordan få til allianser om mat, kosthold og ernæring?
               Hanne Lessner, klinisk ernæringsfysiolog.

12.00     Lunsj

13.00     Aktuell forskning, forskning på overspising som psykisk lidelse.
               Kari Anne R. Vrabel: psykologspesialist og leder for
forskningsinstituttet ved Modum Bad.
14.00     Om tvang og autonomi i behandlingen av alvorlige
spiseforstyrrelser. Kari Graver: psykologspesialist og enhetsleder
ved poliklinikken ved Regional poliklinikk for spiseforstyrrelse
(RASP) ved Ullevaal Sykehus

14.45     Hvordan møter du en person med spiseforstyrrelser – sett fra ulike
behandlingssteder. Panelsamtale ledet av SULT Student Tonje
Mehl. Margrethe Halvorsen: førsteamanuensis ved Psykologisk
institutt, UiO, og psykologspesialist på Voksenpsykiatrisk avdeling
Vinderen og Villa SULT. Herulf Bjerke Torset: fastlege SiO Helse.
Camilla Rørtveit: helsesykepleier, teamleder skolehelsetjenesten
ungdom og HFU, Bydel St. Hanshaugen, Oslo kommune. Ellen
Møllerløkken Van Duers, psykologspesialist fra BUP Asker.
16.00     Finn Skårderud i samtale med forfatter Vilde Bratland Hansen og
hennes far Odd Werner Hansen om boka «Pappas hemmelighet». 
Overgrep mot menn, skam, idrett på godt og vondt, tyning av
kroppen og spiseforstyrrelser i to generasjoner. Men like mye
handler samtalen om det å mestre livet når ting blir veldig
vanskelig.
16.50     De urolige kroppene. Hvordan møte og forstå spiseforstyrrelser?
               Oppsummering, avslutning v/ SULT Student Fanny 

17.30      Velkommen til Hagefest i Villa SULT, Kruses gate 8. Egen påmelding.