SULT Baby MammaUke i august – for helsepersonell

Ønsker du å lære mer om hvordan møte og hjelpe mødre som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt? Få med deg spennende foredrag i vår MammaUke 23. og 26. august. Foredragene er relevant for helsearbeidere som jordmødre, helsesykepleiere, leger, psykologer og annen helsepersonell som møter personer i graviditet og barsel med et anstrengt […]

Ønsker du å lære mer om hvordan møte og hjelpe mødre som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt? Få med deg spennende foredrag i vår MammaUke 23. og 26. august.

Foredragene er relevant for helsearbeidere som jordmødre, helsesykepleiere, leger, psykologer og annen helsepersonell som møter personer i graviditet og barsel med et anstrengt forhold til mat og kropp.

Mødre er også hjertelig velkommen!

Alle foredragene avholdes på Villa SULT, Kruses gate 8 i Oslo.
Påmelding til post@villasult.no

Du kan melde deg på en eller to forelesningsdager. Deltakelse er gratis. Hver forelesningserie avsluttes med felles lunsj for alle som har lyst.  

DE NYE MØDRENE
Mandag 23. august 2021.
Kl. 09.00. Alternative møteplasser. Å skape frirom for mødre. Foredrag av psykiater Finn Skårderud.

Kl. 10.00. De nye mammaene. Sammenhenger mellom graviditet, foreldreskap og spiseforstyrrelser. Foredrag av psykologspesialist Bente Sommerfeldt. 

Kl. 11.00 Mammakropper i det 21. århundre.
Foredrag av psykiater Finn Skårderud.

Kl. 12.00 Vi inviterer til lunsj hvor det serveres suppe og godt brød. 

KROPP OG HELSE I SVANGERSKAP OG BARSELTID
Torsdag 26. august 2021.
Kl. 09.00 Kosthold, mat og ernæring for mor og barnet.  Foredrag av klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner. 

Kl. 10.00 Mødre som viktige rollemodeller. Hvordan? 
Samtale mellom psykologspesialist Bente Sommerfeldt og en mamma.

Kl. 11.00 To (tre) for prisen av en. Hvordan hjelpe mor (eller partner) med et  anstrengt forhold til mat og kropp samtidig som vi har barnet i mente? Foredrag av psykologspesialist Bente Sommerfeldt.

Kl. 12.00. Vi inviterer til lunsj hvor det serveres suppe og godt brød. 

SULT Baby MammaUke 23. – 27. august

vil bestå av både foredrag, SULT BABY Barseltreff og aktiviteter i hagen med fokus på kropp, samspill og regulering. Se eget program.