RASK RESPONS – et tilbud til familier

En stor mengde forskning viser at det er avgjørende at spiseforstyrrelser er diagnostisert og behandlet tidlig. Intervensjoner har mye større sjanse for å lykkes dersom tilstanden er behandlet før symptomene blir for omfattende eller langvarig.

Dette er et tilbud for såkalte nysyke, i praksis familier hvor det er bekymring for at en ung person er på vei inn i en spiseforstyrrelse. Tilbudet handler om at familien tilbys meget rask kontakt med erfarne terapeuter, men at det er et begrenset antall konsultasjoner. Ved avslutning av dette strakstiltaket vurderes så mulige veier videre. Hypotesen er at man ved slike raske intervensjoner kan påvirke sykdomsforløp i positiv retning.

Når en familie rammes av en spiseforstyrrelse, kan det oppleves som ganske så sjokkartet. Og velfungerende familier kan miste sine selvfølgelige kompetanser i god samhandling. En grunnide i slike tidlige intervensjoner er raskt å rehabilitere familiers naturlige kompetanser. Slike tidlige intervensjoner kan også bidra til rask forståelse for hva som kan snus på kort sikt, og hva og hvem som trenger forskjellige former for mer omfattende hjelp.

Ikke minst tenker vi at rask respons kan bidra til å lindre den smerte mange familiemedlemmer kjenner når de mer eller mindre plutselig opplever at en spiseforstyrrelse er blitt et nytt familiemedlem. Som en far en gang sa til en av oss: «Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte.»

Pris per konsultasjon: 2500 kroner

Send e-post til post@villasult.no for hjelp.