Ta en titt på Villa SULT APPen!

Villa SULT APP gir informasjon og hjelp til personer med spiseforstyrrelse og deres familier og venner. Appen er utviklet av eksperter på spiseforstyrrelser og tidligere, nå friske pasienter. Kristine Getz er en meget sentral person i utarbeidelsen. Vi jobber fortsatt med innholdet i Appen, og dette er derfor en første versjon.  Villa SULT App gir informasjon […]

Villa SULT APP gir informasjon og hjelp til personer med spiseforstyrrelse og deres familier og venner. Appen er utviklet av eksperter på spiseforstyrrelser og tidligere, nå friske pasienter. Kristine Getz er en meget sentral person i utarbeidelsen. Vi jobber fortsatt med innholdet i Appen, og dette er derfor en første versjon. 

Villa SULT App gir informasjon om spiseforstyrrelser. Appen henvender seg til familier, venner og de personer som selv lurer på om de strever med spiseforstyrrelser eller nært beslektede problemer. Vårt Institutt Villa SULT for behandling, forebygging, utdannelse, kultur og debatt har som formål å hjelpe personer som strever med en spiseforstyrrelse i alle faser og former for spiseforstyrrelser. Denne applikasjonen gir en oversikt over ulike behandlingstilbud, og er derfor nyttig for folk som søker hjelp og kunnskap. Ikke minst, tenker vi at Appen kan brukes som selvhjelpsverktøy for de som selv strever med spiseforstyrrelse og ønsker å finne måter å håndtere disse på. Så vil du vite mer om spiseforstyrrelser? Trenger du hjelp? Ønsker du forandring? Denne Appen kan kanskje hjelpe deg i din tilfriskningsprosess.

Spørsmål: Du kan finne informasjon om spiseforstyrrelser med spesifikt fokus på: beskrivelser, årsaker, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, tilgjengelig behandling, og hvordan komme i gang med endringsprosesser og tilbakefallsforebygging.

Om Villa SULT: Du vil få informasjon om Villa SULT, en oversikt over våre behandlingsprogrammer, våre kurs og utdannelser og om behandling og hjelp. Vi lenker til vår hjemmeside for mer informasjon.

Selvhjelp: Du vil ha tilgang til en rekke øvelser og spørsmål som kan hjelpe deg til å identifisre og håndtere dine symptomer, til å komme i gang med endring og forhindre risikoatferd, ved å tilby ulike strategier som du kan ta I bruk i ulike situasjoner. Du kan for eksempel, finne moitverende utsagn for forandring. Appen gir øvelser og strategier til å planlegge og utføre ulike oppgaver og aktiviteter for å håndtere din spiseforstyrrelse, fremme forandring og en mer positive selvopplevelse.

Lenker: Du vil finne lenker til hjelpetelefoner, anbefalt litteratur, artikler og presentasjoner om spiseforstyrrelser.